Možnost návštěvy Betléma a individuální modlitba v otevřeném kostele