Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hl. patronů Moravy