Ohlášky - 24. 5. 2015 - Slavnost Seslání Ducha svatého