Možnost návštěvy Betléma a modlitby v otevřeném kostele