Leden 2013

Ohlášky 27.1.2013 – 3.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Otec Petr děkuje všem, kdo jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do přípravy a organizace farního plesu i za vaše dary do tomboly. Dnes ve 13 hod. bude na hale úklid. Prosí, zvláště muže o pomoc.

 • V pátek 1.2. od 10.00 do 11.30 je pro tříkrálové koledníčky připraveno bruslení na ZS v Uherském Brodě. Všichni jste srdečně zváni. Vstup je zdarma.

 • V neděli 10.2. bude na faře po hrubé mši svaté krátké informační setkání pro všechny, kdo jedou na pouť do Izraele. Překontrolujte si, prosím, cestovní pas. Je potřeba aby byl platný ještě alespoň půl roku po návratu z Izraele. 

Ohlášky 20.1.2013 - 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 • Přijměte srdečné pozvání na náš farní ples, který se uskuteční  v sobotu 26. ledna 2013 od 19.30 h ve Sportovní hale. Výtěžek bude věnovaný na vitrážová okna v kostele.

Plesem nás bude provázet dechová hudba Nivničanka a Trio Janne Band. Také na vás čeká kulturní program a bohatá tombola. Přijďte vytvořit společenství farnosti při hudbě, tanci, vzájemném rozhovoru a dobré zábavě. 

 

 • V sobotu se od 8 hod ráno chystá sportovní hala na farní ples, kdo můžete přijďte pomoci.

 • Přišlo nové číslo Nezbedy a časopisu Milujte se.

Pozvánka na farní ples

Ohlášky 13.1.2013 - SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

 • Otec děkan Josef Pelc děkuje všem, kdo jste přišli na jeho povídání o Banátu a přispěli jedné tamější paní na operaci očí. Vybralo se 8.409,- Kč.

 • V pondělí po večerní mši svaté se bude uklízet vánoční výzdoba. Budeme rádi za každou pomoc.

 • Přijměte srdečné pozvání na farní ples do Dolního Němčí, který se koná tuto sobotu 19. 1. 2012 od 19.30 hod. v místním kulturním domě. Informace jsou na plakátku.

Tříkrálová sbírka – 2013 – rekapitulace

Sobotní Tříkrálové sbírky se v Nivnici zúčastnilo 23 skupinek, což představuje 69 dětí a 23 dospělých.

Ohlášky 6.1.2013 - SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

 • Při včerejší tříkrálové sbírce se vybralo 86.297,- Kč. Děkuji všem koledníkům i vedoucím skupinek za pomoc, farním hospodyňkám za přípravu občerstvení a zvláště Hance Strommerové za organizaci celé sbírky. Pokud vás včera koledníci nezastihli, můžete ještě dnes v sakristii po mši svaté na sbírku přispět.

 • Přijměte srdečné pozvání na kurz „Manželské večery“, který začíná v sobotu 19. ledna v 17 hodin v prostorách DDM v Uh. Brodě.

 • Ve čtvrtek v 19 hodin je na faře další organizační setkání na farní ples, který se letos koná  v sobotu  26. ledna.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 3 hosté.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť