Den otevřených dveří na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

Verze pro tisk

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zve všechny zájemce o studium a příznivce školy na Den otevřených dveří, který proběhne v sobotu 4. prosince od 9.00 do 12.00 hodin. Více informací o škole najdete na www.agkm.cz.

Kroměříž: Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži je církevní střední škola zaměřená na výchovu a výuku v křesťanském duchu. Škola je určena pro chlapce i děvčata. Hlavním vzdělávacím cílem je příprava ke studiu na všech typech vysokých škol. Škola zajišťuje ubytování a stravování pro všechny své studenty přímo v areálu. Pro studenty ze sociálně slabších rodin existuje systém slev na ubytování, stravování a studium. Na domově mládeže je možné zajistit ubytování i pro studenty jiných škol.

Podmínky pro přijetí do 1. ročníku šestiletého nebo čtyřletého studia:

- úspěšné absolvování 7. nebo 9. třídy základní školy

- úspěšné vykonání přijímacích zkoušek z jazyka českého a matematiky (žáci s vynikajícím prospěchem mohou být přijati bez přijímacích zkoušek)

Přihlášky ke studiu podávejte na běžných formulářích, které obdržíte v základní škole (na vyžádání přihlášku pošleme). Přihlášky je nutno podat do 15. března 2011.

Studentům našeho gymnázia nabízíme:

- vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu v souladu s RVP pro gymnázia MŠMT ČR,

- velký výběr volitelných předmětů, orientace na humanitní i přírodní vědy,

- výchovné prostředí a setkávání v křesťanském duchu,

- ubytování a stravování přímo v areálu školy,

- slevy a podporu studentům ze sociálně slabých rodin,

- rozvoj talentů pro cizí jazyky, společenské i přírodní vědy,

- výuku anglického, německého, francouzského, ruského, španělského a latinského jazyka,

- jazykové konverzace vedené lektory z JAR a Ruska,

- výuku v multimediálních interaktivních učebnách, připojení do sítě internet pevnou linkou.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť