Ohlášky - 10.9.2017 - 23. neděle v mezidobí

Verze pro tisk
 • Minulou neděli na Hody se při sbírce na potřeby farnosti vybralo CZK 40.872,--. Všem, kdo jste přispěli, ať Bůh odplatí!
 • Čtvrteční mše sv. dne 14. 9. na Svátek Povýšení sv. Kříže bude letos sloužena přímo u místní Kaple Povýšení sv. Kříže pod Královy. Mše sv. začne už v 17:00 a bude jí předcházet modlitba růžence k Sedmibolestné Panně Marii, která začne v 16:30. Za deštivého počasí by ale mše sv. byla sloužena standardně v kostele v běžný čas 18:30, což by se eventuelně nechalo vyhlásit předem obecním rozhlasem.
 • V pátek 15. 9. 2017 jste zváni do Charitního domu v Nivnici na 10:00 na mši sv. ke cti sv. Ludmily, která je patronkou místní kaple. Budeme se těšit.
 • V sobotu 23. 9. 2017 v 10:30 hodlají v kostele v Nivnici uzavřít církevní sňatek René Kolář z Nivnice a Michaela Marková z Hluku. Přejeme Boží požehnání.
 • Ve čtvrtek 28. 9. 2017 ve 14:00 hodlají v kostele v Korytné uzavřít církevní sňatek Dalibor Hromčík z Nivnice a Petra Galářová z Veselí nad Moravou. Přejeme Boží požehnání.
 • Náboženství se začne učit v týdnu od 11. září. Rozvrh hodinu je vyvěšen na nástěnce. Děkujeme, že se chcete vzdělávat ve víře. Náboženství je součástí všeobecného vzdělání! 
 • Došlo další číslo časopisu Nezbeda a Cvrček. Děkujeme za podporu dobrého díla!
 • Vzadu na stolku jsou prezenční listiny na pouť na Provodov a na biskup. svěcení J. Nuzíka.
 • POUTĚ:
  1. Na Provodov pojedeme na slavnost sv. Václava ve čtvrtek 28. 9., odjezd od kostela bude v 8:30 a příjezd kolem 15:00. Cena je 80,- Kč. Den před poutí (středa 27.9.) se uskuteční na Provodově ve 21:00 adorace.
  2. Biskupské svěcení je v sobotu 14. 10. v Olomouci v katedrále sv. Václava. Cenu, plánovaný odjezd i příjezd upřesníme po zveřejnění programu svěcení.
 • Na příští rok 2018 bude na podzim vydán Děkanátní kalendář s fotografiemi i z naší farnosti.
 • Na nástěnce najdete:
  * Nabídku Brněnské akademie třetího věku na vzdělávací kurzy.
  * Nabídku na celodenní pouť do Polské Fatimy v Zakopanem 7. 10. s Uh. Brodem.
  * Pozvání na studentskou mši svatou 15. 9. 2017 v 18:00 ve Starém Hrozenkově.

 „ Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu, nezatvrzujte svá srdce! “Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť