Ohlášky - 12.6.2016 - 11. neděle v mezidobí

Verze pro tisk
  • Přijměte srdečné pozvání na děkanátní pouť s otcem arcibiskupem na Velehrad. Budeme prosit za obnovu našich rodin a za nová duchovní povolání. Pouť se koná v sobotu 18. 6. a začíná v 15 hod. modlitbou Korunky Božího milosrdenství. Mše svatá začne v 17 hod. Odjezd autobusu bude ve 14 hod. od kostela, cena 80,- Kč, děti a mládež 50,- Kč.
  • Jak už bylo před časem vzpomenuto, bude se v našem děkanátu konat kurz pro pastorační pomocníky. Je určený pro všechny, kdo mají zájem o prohloubení víry a lepší poznání katolické nauky. Kurz bude probíhat v Uherském Brodě na faře o sobotách (1x za 14 dní) od 9.00 do 13.30 hod. Začíná se 17. září 2016 a končí v květnu příštího roku. Kdo máte zájem, můžete se do začátku prázdnin zapsat vzadu na stolku do připraveného archu.
  • Také se můžete zapisovat na naši farní pouť ke sv. Antonínkovi v neděli 26. června. Odjezd autobusu je ve 13.30 od kostela, cena je 70,- Kč.
  • Možná už mnozí víte, že máme v našem kostele nainstalovanou on-line kameru, která přímým přenosem přenáší bohoslužby. Primárně je tato služba určena našim nemocným, kteří mezi nás nemohou přijít. Připojit se můžete přes naše farní stránky, kde najdete i archiv bohoslužeb.
  • Ohlášky před sňatkem: Josef Štipčák, Zahradní 1087 Nivnice a Lucie Fojtíková, Nová Lhota 58 uzavřou v sobotu 18.6. v 10.30 v našem kostele církevní manželství.
  • Ohlášky před sňatkem: Petr Zamazal, Olomouc - Nové Sady a Jana Slintáková, Brodská 429 Nivnice uzavřou v sobotu 18.6. ve 12.00 v našem kostele církevní manželství. 

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 1 host.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť