Ohlášky - 15.5.2016 - slavnost Seslání Ducha sv.

Verze pro tisk
  • Zveme všechny na pouť ke Trojici, která se uskuteční příští neděli 22. května. Od kostela se bude vycházet procesím ve 14.30 hodin, mše svatá začne v 15 hodin. Hlavním celebrantem bude P. Pavel Macura, bývalý brodský jáhen a nynější kyjovský kaplan. Po mši svaté bude v kapli udělovat novokněžské požehnání. Nebude chybět občerstvení (pivo, kofola, klobása, cukrovinky aj.), hry pro děti a dobrá dechovka v podání naší Nivničanky. Celou slavnost zakončíme májovou pobožností v kapli v 18 hodin.
  • Katolická základní škola v Uherském Brodě přijme od 1. 9. 2016 vyučujícího MAT – FY nebo MAT – CH, dále vyučující I. stupně, školního psychologa a speciálního pedagoga. Žádosti spolu s životopisem a doklady o vzdělání posílejte na adresu info@kzsub.cz do 28. 5. 2016. Více informací na webových stránkách školy.
  • Zveme všechny mladé z naší farnosti v pátek 27. května na studentskou mši svatou pro mládež. Začátek je v 17.30 a téma má název: „Přátelé, kamarádi…“ Po mši svaté bude venku na farní zahradě připraven zábavný program. Také bude možnost si opéct špekáčky. Nic si nemusíte brát, vše bude zajištěno.
  • Na národní pouť do Krakova se odjíždí v sobotu ráno 28. května ve 2.15 hod. od Váhy. Cestovní pojištění zajistíme hromadně. Každý poutník si na místě zakoupí poutnický balíček v hodnotě 200,- Kč. Balíček bude obsahovat brožurku k liturgii a průběhu pouti, certifikát poutníka a poutnický medikament. Zakoupením balíčku tak každý poutník přispěje na úhradu nákladů spojených s realizací pouti.
  • Ve čtvrtek po mši svaté bude modlení matek.
  • Na stolku v kostele jsou k rozebrání přihlášky na biřmování. Příprava začne v září po prázdninách. Nejmladší se mohou přihlašovat letošní deváťáci. Přihlášky odevzdávejte do konce školního roku na faru do schránky.
  • Prosíme o pomoc při chystání laveček, stolů a stanů na pouť u Trojice. Sraz je v neděli 22.5. v 9.30 hod. na faře. 

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť