Ohlášky - 16.10.2016 - 29. neděle v mezidobí

Verze pro tisk
  • Minulou neděli se při sbírce pro farnost Cvikov otce Rudolfa Repky vybralo 20.592,- Kč. Všem veliké díky. Celý měsíc můžete ještě na tento úmysl přispívat do označené pokladničky na sloupu.
  • Příští týden společně prožijeme Misijní neděli. Oslavy začnou již v sobotu 22. 10., kdy se uskuteční Misijní most modlitby. Přijďte večer ve 21 hodin do kostela a před svatostánkem společně předložíme své prosby za lidi v misiích, zvláště za ty, kteří jsou pronásledováni pro víru. Do modlitebního mostu se můžete zapojit také doma desátkem růžence nebo jakoukoliv modlitbou za misie.
  • V neděli se po obou mších svatých uskuteční již tradiční Misijní koláč. (buchty se budou vybírat na faře v sobotu 22. 10. od 13.30 do 14.30 h). Milé děti, přijďte v neděli na hrubou mši svatou oblečeni za obyvatele různých světadílů nebo si vezměte misijní tričko nebo misijní šátek.
  • Celý týden se budeme přede mší svatou modlit růženec světla za misie (1.desátek – zelený za Afriku, 2.desátek – červený za Ameriku, 3.desátek – bílý za Evropu, 4.desátek – modrý za Austrálii a Oceánii a 5.desátek – žlutý za Asii).
  • Přede mší svatou v úterý se začnou v sakristii zapisovat úmysly na mše svaté na první pololetí roku 2017. Snažte se úmysly pokud možno spojovat, ať se na každého dostane.
  • Pro velký zájem na pouť do Fatimy organizujeme ještě jeden autobus, který by jel o týden dříve. Tam by se jelo autobusem a zpět letecky. Zapisovat se můžete vzadu na stolku (jméno, adresa a telefon).
  • Přišlo nové číslo časopisu Nezbeda.
  • Biřmovanci tento týden nebudou mít setkání po skupinkách, místo toho se společně sejdeme v sobotu ve 21 hod. v kostele na Misijním mostu modlitby.
  • Oblastní charita Uherský Brod zve všechny Tříkrálové koledníky na promítání filmu Tajný život mazlíčků  v úterý 25.10. v 15.00 v Kině Máj Uherský Brod. Kdo bude chtít jít, musíte se nahlásit u Hanky Strommerové.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 1 host.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť