Ohlášky 16.9.2012 - 24. neděle v mezidobí

Verze pro tisk
  • Celý týden pokračujeme v modlitbách k Duchu Svatému. Začátek je vždy v 19.15 v kostele. Přijďte se modlit také kmotři biřmovanců. Je to veliký a zodpovědný úkol a je potřeba se na něj také připravit modlitbou a dobrou svátostí smíření. Choďte také častěji ve všední dny na mši svatou a více se osobně modlete.
  • Ve středu 19. září se v 16. 00 hod. uskuteční úklid v kostele a kolem kostela. Pro biřmovance, pokud nejsou ve škole nebo v práci je účast povinná. Přijďte pomoci také rodiče nebo prarodiče.
  • Ještě dnes se můžete zapsat na děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání na Svatém Hostýně, která se koná v sobotu 29. září. Odjez autobusu v 10.30 od kostela. Dospělí platí 120,- Kč, děti do 15 let zdarma.
  • Misijní klubko zve všechny v úterý 25. 9. v 18 hodin do kostela na přednášku P. Rastislava Kršáka SVD, faráře ve Velkých Karlovicích. Bude vyprávět o svém misijním působení v Papue Nové Guiney.
  • Dnes v 10 hod. přenáší česká televize hodovou mši svatou ze Strání, kterou slouží otec Josef Nuzík.
  • Na slavnost biřmování se z důvodu velkého počtu biřmovanců do kostela nedostane nikdo, kdo nebude mít vstupenku. Každý biřmovanec dostane pro své příbuzné 3 vstupenky. Pro ostatní budou připraveny lavice k sezení před vchodem do kapličky.
  • Ohlášky před sňatkem: Libor Beníček, Nivnice a Petra Božíková, Bojkovice uzavřou v sobotu 22.9. 2012 ve farním kostele v Bojkovicích církevní manželství.
  • Ohlášky před sňatkem: Silvie Žáčková, Nivnice a Miroslav Pitner, Dolní Němčí uzavřou v sobotu 22.9. 2012 ve farním kostele v Dolním Němčí církevní manželství.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť