Ohlášky 18.12.2011 - 4. neděle adventní

Verze pro tisk
  • Na Štědrý den bude tradiční „Vítání Ježíška“ u kaple Nejsvětější Trojice. Letošní rok pojedeme ke kapli, stejně jako zvířátka, o kterých jsme si na rorátech vyprávěli, kouzelným autobusem. Sraz bude u kostela v 13.30 hod. Autobusem může jet jenom ten, kdo bude převlečený za nějaké zvířátko (stačí alespoň maska z papíru). Jako dárek Ježíškovi vezměte každý nějaké plyšové zvířátko.
  • Vyplněnou přihlášku přihlášku na koledování při Tříkrálové sbírce odevzdejte zpět v hodinách náboženství nebo do krabičky v předsíni kostela – nejpozději do 22. prosince. Na nástěnce se také zapisujte do skupinek.
  • Akolyté budou na Hod Boží roznášet sv. přijímání nemocným.
  • Vyhodnocení rorátů bude po požehnání 25. 12.
  • V neděli 25. 12. v 15 hod. se v kostele uskuteční vánoční setkání u jesliček, které bude zakončené svátostným požehnáním. Zazpívá vám náš školní sbor pod vedením pana učitele Mančíka a osmáci zahrají vánoční divadelní představení.
  • Minulou neděli se při misijním jarmarku utržilo 11.637,- Kč. Ještě jednou veliký dík misijnímu klubku a všem, kteří jste jakkoliv do této akce přispěli.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 1 host.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť