Ohlášky 20.5.2012 - 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Verze pro tisk
  • Pouť u Trojice: 14.30 průvod od kostela, 15.00 poutní mše svatá, po jejím skončení možnost posezení při dechovce, soutěže pro děti, občerstvení pivo, kofola, klobásy, cukrovinky aj.) + jízda na koních. Přijďte v hojném počtu a modlete se už teď za příhodné počasí.
  • Matěj s Bonifácem zve všechny malé i velké děti Boží na májové putování k Panně Marii. Sejdeme se v úterý 22.5. 2012 v 17 hodin před kostelem a poputujeme ke kapli na Hůrce. Program májové pobožnosti bude už během cesty, kdy se budeme modlit, hrát si, zpívat a vše zakončíme darováním kytice modliteb, proseb a díků naší nebeské mamince.
  • Minulou neděli se při Misijním koláči vybralo 9.831,- Kč. Ještě jednou děkuji všem, kdo jste se do této záslužné akce zapojili.
  • Chtěl bych poděkovat všem za přípravu slavnosti 1. sv. přijímání (rodičům, příbuzným i ostatním farníkům). Choďte, prosím, s dětmi tento týden častěji na mši svatou a ke svatému přijímání.
  • Povzbuzení k modlitbám před slavností Seslání Ducha svatého.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 3 hosté.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť