Ohlášky - 3. 5. 2015 - 5. neděle velikonoční

Verze pro tisk
  • Začíná měsíc květen, který je zasvěcen Panně Marii. Abychom se více přiblížili naší nebeské mamince, je opět připravena malá aktivita.V síni kostela je obrázek Panny Marie, kde můžete předložit svoje díky a prosby. Společně je poneseme Panně Marii v úterý 26.5. při tradiční putovní májové ke kapli na Hůrce.
  • Diecézní eucharistický kongres – společná farní pouť do Olomouce bude v sobotu 16.5. Autobus pojede v 8.00 od kostela v Nivnici (7.45 z Korytné). Cena 200 Kč, mládež 150,- Kč. Akce je součástí letošních oslav Národního eucharistického kongresu a má se stát duchovní obnovou vztahu k Ježíši v eucharistii. Věřícím nabídne nové podněty k duchovnímu životu i zážitek společenství církve a vyústí společným slavením mše svaté.
  • Oslava 40. narozenin otce Petra v neděli 10. 5. 2015. V 15. 00 hod. bude na poděkování Bohu sloužena mše svatá a poté jste srdečně zváni na posezení na farní zahradu (za dobrého počasí) nebo do Besedy (za špatného počasí).
  • Ohlášky před sňatkem: Petr Hromčík, Podohradí 508 Nivnice a Helena Výmolová, Pořádí 292 Nivnice uzavřou 9.5. 2015 v 11 hod. v našem kostele církevní manželství.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť