Ohlášky - 4.12.2016 - 2. neděle adventní

Verze pro tisk
  • Jednota Orel a Misijní klubko zvou dnes všechny děti, rodiče i prarodiče do Besedy na Mikulášskou besídku s nadílkou. Začátek je ve 14.30 hod.
  • Přijměte srdečné pozvání na „Adventní misijní jarmark“, který se bude konat v neděli 11. 12. po obou mší svatých a výtěžek poputuje na konto Papežských misijních děl.
  • Od dnešní neděle můžete v sakristii zapisovat nemocné k vánočnímu přijetí svátostí. Budu je navštěvovat v pondělí 19. prosince.
  • Opět se pomalu blíží čas Tříkrálové sbírky. Proto prosíme ochotné koledníčky, aby se do ní zapojili a jejich rodiče, aby je podpořili. Tříkrálové sbírka se bude konat v sobotu 7. ledna 2017. V náboženství dostanete přihlášku, kterou pečlivě vyplňte a odevzdejte buď opět v náboženství nebo do připravené krabičky v předsíni kostela do 20. prosince. Tam budou také přihlášky pro děti, které navštěvují školu jinde než v Nivnici nebo se na ně nedostalo. Je možné se přihlásit jako skupinka, ale i jako jednotlivec. Bližší informace upřesníme až těsně před sbírkou.
  • Vánoční zpověď bude letos v sobotu 17.12. od 9 hod.
  • Animátoři mládeže děkanátu Uherský Brod zvou všechny mladé v pátek 9.12. v 17.30 hod. na studentskou mši svatou na Strání. Po skončení mše svaté bude následovat adorace s písněmi u Nejsvětější Svátosti.
  • Biřmovanci budou mít tento týden společné setkání v pátek v 19 hodin v kostele.
  • V sobotu po rorátech zvu všechny děti na „opožděnou“ mikulášskou snídani na faře.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 1 host.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť