Ohlášky 8.6.2014 - SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SV.

Verze pro tisk
  • Od pátku 13.června se začnou biřmovanci modlit devítidenní novénu k Duchu svatému. Modlitby začínají v kostele vždy v 19.15 hod. Pokud nebudete moci přijít do kostela, pomodlete se modlitby sami (pokud možno ve stejný čas). K této modlitbě jste zváni také kmotři biřmovanců, rodiče a ostatní příbuzní. Modlitby budou ke stažení na farních stránkách. Choďte také častěji ve všední dny na mši svatou.
  • Zveme všechny na pouť ke Trojici, která se uskuteční příští neděli 15. června. Od kostela se bude odcházet ve 14.30 hodin, mše svatá začne v 15 hodin. Hlavním celebrantem bude uherskobrodský děkan P. Josef Pelc. Po mši svaté bude čas na posezení při dechovce a soutěže pro děti i dospělé. Nebude chybět občerstvení (pivo, kofola, klobása…) a taky fotbálek. Na mši svatou si můžete přinést vlastnoručně vyrobené srdíčko z papíru a na něj napište za koho chcete pouť u Trojice obětovat. Srdíčka pak poneseme v obětním průvodu jako náš duchovní dar.
  • V neděli 29.6. při mši svaté v 9 hodin se uskuteční v naší farnosti návštěva bohoslovců ze Zambie. Proběhne mimořádná sbírka na jejich seminář a po mši svaté před kostelem bude misijní koláč. Příští týden bude ještě vše upřesněno.
  • Ohlášky před sňatkem: Jan Tejzr, Záhorovice a Jitka Matějíková, Záhorovice uzavřou dne 14.6. 2014 v 11.30 v našem kostele církevní manželství.
  • V úterý 10.6. se v 17 hodin koná na faře setkání rodičů dětí, které jdou na Přífarní tábor. Vezměte si s sebou peníze na zaplacení tábora. 
  • Přišlo nové číslo časopisu Nezbeda a Oldin.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 3 hosté.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť