Pastorační plán farnosti na rok 2012

Verze pro tisk

8. dubna                               SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ 

8. května                               Pouť dětí 3. třídy a jejich rodičů

20. května                             První svaté přijímání

27. května                             SLAVNOST SESLÁNÍ  DUCHA SVATÉHO –                                               vyvrcholení  roku biřmování

3. června                               Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE                                               Pouť u kaple Nejsvětější Trojice  – 100 let

7. června                               Slavnost  TĚLA  A KRVE PÁNĚ -            Eucharistický  průvod po vesnici

24. června                             Pouť farnosti  -  sv. Antonín nad Blatnicí

9. - 14. července                  Přífarní tábor

19. - 21. července                Poutní zájezd do Východních Čech

14. – 19. srpna                     Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou

18. srpna                               Hlavní pouť na Svatém Hostýně                                                          (100 let od korunovace sochy P. Marie)

2. září                                     FARNÍ HODY

22. září                                  Biřmování

29. září                                  Děkanátní pouť za obnovu rodin na Hostýně

10. října                                 Adorační den farnosti

14. října                                 Poděkování za úrodu

21. října                                 Misijní neděle

2. listopadu                           Světelný průvod na hřbitov

4. listopadu                           Dušičková pobožnost v kostele

5. listopadu                           Slavnost POSVĚCENÍ KOSTELA

25.  listopadu                       Slavnost KRISTA KRÁLE - Konec církevního roku

 

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť