Postní zamyšlení - 1. neděle postní a 1. týden postní

Verze pro tisk

1. neděle postní

 22. února 2015

Mk 1,12-15
Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana.
(Mk 1,13)

Důležité sportovní zápasy sleduje mnoho lidí. Obdivují výkony závodníků a chtějí prožít něco napínavého, odreagovat se. Jak v případě slavného vítězství, tak v případě potupné prohry se s diváky nic nestane.
Obojí mohou zapít.
Postní doba je také zápasem. Je to zápas Ježíše Krista pro nás a za nás. Za každého z nás. Má mnohé
paralely ve sportovním zápase, ale v něčem se diametrálně liší. Na rozdíl od sportovních klání zde jde
o všechno. O Boha i o nás. O způsob, jak vítězit nad zlem, které stále pokouší. O naše základní životní postoje. O způsob našeho participování na Kristově vítězství. O objevení lásky schopné dát životu nový rozměr.
„Náš život nemůže být během této pozemské pouti bez pokušení; cesta kupředu totiž vede jen přes naše zkoušky a jenom ten, kdo byl podroben zkoušce, ví, co v něm je. Vítězné koruny se dostane jen těm, kdo zvítězí; zvítězit však může jen ten, kdo podstoupí zápas a k zápasu je třeba protivníka a zkoušek.“
                                                                                             sv. Augustin, Ps 60,2-3:CCL 39, 766
1. postní týden
pondělí – 23. února 2015
Cokoliv jste udělali pro jednoho z mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali. Mt 25,31-46
Budeme souzeni podle lásky projevené bližním.
úterý – 24. února 2015
Váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Mt 6,7-15
Všemohoucí Bůh má slabost pro modlitbu svého lidu.
středa – 25. února 2015
Ninivané se na základě Jonášova kázání obrátili. Lk 11,29-32
Obrácení není mlhavým předsevzetím, ale změnou života.
čtvrtek – 26. února 2015
Nebeský Otec dá dobré věci těm, kdo ho prosí. Mt 7,7-12
Klepejme na Boží srdce. Bůh má moc změnit všechno.
pátek – 27. února 2015
Vaše spravedlnost ať je dokonalejší než spravedlnost zákoníků a farizeů. Mt 5,20-26
Používejme tři prostá slova: prosím, děkuji, promiň.
sobota – 28. února 2015
Jestliže milujete jen ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Mt 5,43-48
Bůh obdarovává zdarma. Napodobujme jeho štědrost.

 

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 2 hosté.

Kdo je nový

  • rozalka
  • miki
  • Trtci
  • Michaela
  • miško

pečeť