Postní zamyšlení - 3. neděle postní a 3. týden postní

Verze pro tisk

3. neděle postní

8. března 2015

Jan 2,13-25

Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici.

                                  (Jan 2,1)

Nad kostely je nutné stále bdít – opravovat střechy, okna, omítky, hromosvody, výmalbu< Jsou to starosti, ale co je to proti péči o jinou stavbu – o chrám, kterým je každý z nás? Svatý Pavel říká: „Vy jste Boží stavba“,   „Nevíte, že jste Božím chrámem?“ (1 Kor 3,9n).

Co tedy vyhodit z balastu, kterým jsme obklopeni, který zabíjí Ducha a neumožňuje, aby byl chrám krásný a všichni se v něm cítili dobře? S čím se rozloučit ve svém srdci a ve svém životě, abychom dali prostor jedinému skutečnému Architektovi?

„Přímo k podstatě velikonočních svátků patří, že se celá církev má radovat z odpuštění hříchů.“ 

                                                                     sv. Lev Veliký, Sermo 6 de Quadragesima

3. postní týden

pondělí – 9. března 2015

Žádný prorok není vítaný ve svém domově. Lk 4,24-30

Postoj člověka, který chce naslouchat Božímu slovu, je dvojí: zaprvé pokora a zadruhé modlitba.

úterý – 10. března 2015

Kolikrát mám odpustit svému bratru? Mt 18,21-35

Kdo má velké srdce, omlouvá, zapomíná a odpouští stále, protože Bůh odpouští nám. Rozšiřme svá srdce.

středa – 11. března 2015

Nepřišel jsem Zákon zrušit, ale naplnit. Mt 5,17-19

Nespasí nás jistota, že dodržujeme všechna přikázání, ale pokora a vědomí, že zachraňuje Bůh, ne my.

čtvrtek – 12. března 2015

Choďte po cestách, které vám přikážu. Jer 7,23-28

Křesťan, který se neživí modlitbou, svátostmi a Božím slovem, nevyhnutelně vadne a usychá.

pátek – 13. března 2015

Miluj Pána, svého Boha, celým srdcem.  Mk 12,28b-34

Vztah k Bohu je oporou všeho, co děláme a co jsme.

sobota – 14. března 2015

Kdo se povyšuje, bude ponížen.  Lk 18,9-14

Pokrytci Boha nepotřebují, protože se chtějí zachránit sami.

 

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 1 host.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť