Postní zamyšlení - 4. neděle postní a 4. týden postní

Verze pro tisk

 4. neděle postní

15. března 2015

Jan 3,14-21

Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen.

                                                                     (Jan 3,17)

Radostná zvěst se naplňuje v následování Krista. Jsme vybídnuti k tomu, abychom mu dali místo ve svém srdci, těle i v životě. Ale my jako bychom chtěli dát důraz na to, o čem se Ježíš nezmiňuje a kvůli čemu nepřišel, posuzujeme a odsuzujeme svět s lidmi kolem nás. Sebe nehodnotíme, ale víme, jak jsou ti druzí špatní, hloupí, nedokonalí, zlí.... Co však děláme pro to, aby svět byl skrze Krista – jak v nás samých, tak i v našem blízkém či vzdáleném okolí –spasen?

„Ten, kdo chce dát sama sebe, má vždycky co nabídnout.“

                                                              sv. Petr Chrysolog, Sermo 43

4. postní týden

pondělí – 16. března 2015

Ten člověk uvěřil Ježíšovu slovu a šel. Jan 4,43-54

Boží přísliby nikdy neklamou.

úterý – 17. března 2015

Vstaň, vezmi své lehátko a choď! Jan 5,1-3a.5-16

Bůh nás miluje a neumí nic jiného. Je Bohem milosrdenství.

středa – 18. března 2015

Ježíš řekl židům: Nehledám svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal. Jan 5,17-30

Modlitba nám dává poznat, jaký je Bůh a naše poslání.

čtvrtek – 19. března 2015 – Slavnost sv. Josefa

Jeho potomstvo potrvá navěky. Mt 1,16.18-21.24a

Být nablízku svým dětem a zároveň je nechávat růst věkem, moudrostí a milostí – tomu nás učí sv. Josef.

pátek – 20. března 2015

Nikdo na něho nevztáhl ruku, protože ještě nepřišla jeho hodina. Jan 7,1-2.10.25-30

Kdo hlásá evangelium, jde vstříc pronásledování.

sobota – 21. března 2015

Kvůli Ježíšovi došlo v zástupu k roztržce. Jan 7,40-53

Odolejme ďábelskému pokušení, že zachránit sebe i svět můžeme my sami.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 3 hosté.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť