Pozvánka na pašijový koncert Ecce Homo

Verze pro tisk

Pozvánka - Pašijová koncert Ecce Homo - Nivnice - Festivus

Ecce Homo

Ecce Homo je hudební pašijové pásmo nebo, chcete-li, rytmické či beatové pašije. Autorem je Pavel Hladký. Děj vás přenese do posledních dnů Ježíše Krista na zemi – od poslední večeře po ukřižování.

V našem provedení se snažíme co nejvěrněji interpretovat jednotlivé písně tak, jak jsou autorem zapsány. Přitom se ale pokoušíme o co nejpestřejší hudební doprovod. Základní rytmickou linku jsme si také obohatili o vlastní předehry a doprovody smyčcových nástrojů s příčnou flétnou.

V průběhu celého pásma uslyšíte smíšený pěvecký sbor a řadu sólistů v rolích typických pro tento příběh, jako je Ježíš, Petr, Jidáš či Marie Magdalena. Aby byl děj pro posluchače ještě srozumitelnější, představujeme průběžně názvy písní a role na obrazovkách. Přestože se jedná o koncert a ne čistě divadelní představení, máme připraveno také scénické osvětlení pro dokreslení atmosféry děje.

Vynaložili jsme veškeré možné úsilí pro to, aby se vám koncert líbil a zanechal ve vás co nejhlubší zážitek. 

O nás

Pod názvem Festivus se skrývá příležitostné hudební uskupení, jehož jádro tvoří členové scholy farnosti Pozlovice. Velké dílo by však nebylo možné vykonat ve skromném složení bez mnoha milých hostů, ať už ze samotných Pozlovic a okolí, tak hudebníků i zpěváků, kteří za námi přijíždí desítky kilometrů. Zpěv a hraní je pouze naší zálibou ve volném čase – jsme nadšení amatéři.

Oním velkým dílem, kvůli kterému se aktuálně scházíme, je pašijový koncert Ecce Homo. Hudební pásmo složené z písní, které spojuje hluboká dějová linka příběhu spasení lidstva. V rámci svých možností děláme vše pro to, aby zážitek našich posluchačů byl co nejsilnější. Smíšený sbor pečlivě piluje sborové party, sólisté brousí svá sóla, kapela se snaží zahrát doprovod co nejpestřeji, pouze nedočkaví houslisti už svými smyčci rozverně ohrožují violoncellistku.

Vše tedy nasvědčuje tomu, že jsme připraveni předstoupit před publikum a každému jednotlivém posluchači přinést intenzivnější prožití postní doby.

Těšíme se, že mezi našimi posluchači uvidíme i Vás.
 


Odkaz na událost na Facebooku

 

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 2 hosté.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť