Tříkrálová sbírka 2019 - CO NOVÉHO?

Verze pro tisk

Jako každoročně u nás proběhla Tříkrálová sbírka. O rekordech v ní jsme psali už dříve, tak letos to, co bylo nového :-)

Nový počet zapojených skupinek – letos to bylo 31 a myslím, že už jsme na stropu :-) už ani pokladniček jsme tolik neměli. Ale je to krásné a moc vám všem díky. Těm malým za výdrž, těm větším za odvahu, trpělivost a ochotu obětovat trochu svého volna.

Pro někoho to bylo poprvé v roli koledníka, pro někoho poprvé v roli doprovodu.

Z fary zmizely téměř všechny obleky, které byly přichystány, zůstal pouze 1ks.

Ženy v kuchyni byly při vydávání párků a čaje tak rychlé, že ta jediná fotka, která je zachycovala všechny, byla rozmazaná, takže se tímto omlouvám, ale ve fotogalerii budou chybět. Ještě štěstí, že nechyběly v kuchyni, kde je bylo moc potřeba. Děkujeme za opět výborný farní čaj a párečky, které i mnohým dospělým chutnají prostě takto výborně jen na faře po sbírce. Než jsme stačili s dalšími ochotnými ženami spočítat celkovou částku, měly už i uklizeno a umyto, takže by nikdo nepoznal, že se na faře protočilo během 2 hodin 120 lidí.

Nová byla i částka, kterou se nám podařilo vysbírat. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2019 byl 119 606,- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům.

Nakonec si neodpustím poděkování za cokoliv, čím jste ke sbírce přispěli:

 • Za aktivní zapojení se při mši svaté – čtení, přímluvy, obětní dary, zpívání
 • Za přípravu „domácích“ obleků
 • Za povzbuzení dětí coby koledníků
 • Za ochotu koledníků i vedoucích skupinek zpěvem předávat Boží požehnání a radost
 • Za přijetí koledníků
 • Za jakoukoli pomoc při chystání, průběhu i po skončení sbírky
 • A v neposlední řadě určitě i za modlitby, které mnozí vysílali

Myslím, že se společné dílko letos opět vydařilo.

Pán Bůh zaplať!

H. Strommerová

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Kdo je nový

 • rozalka
 • miki
 • Trtci
 • Michaela
 • miško

pečeť