Zápis z jednání pastorační rady 1. 11. 2010

Verze pro tisk

Zápis č. 6/2010

Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY

ze dne 1.11.2010

Místo konání: na faře v Nivnici

 

Přítomni:                    P. Mgr. Petr Martinka, Stanislav Haluza, Alena Slezáková, Ing.Michaela Bartoňová, Ing. Vladimíra Kaislerová, Mgr. Kristýna Škrabálková, Jakub Smítal, Josef Kohoutek, Justina Daňková, Ing. Josef Strommer, Miroslav Bradáč

Nepřítomni:            Ing. Josef Kapsa

 

Pastorační rada je usnášeníschopná.

Program:

  1. Přivítání a schválení programu jednání

Otec P. Martinka přivítal členy pastorační rady a přednesl program schůze, který byl schválen.

      2.   Možnost a rozsah oprav v místním kostele

Otec Petr seznámil přítomné s možností získat dotace na opravu kostela z programu Leader (přes mikroregion Východní Slovácko). Konkrétně by se jednalo o malování celého kostela (naposledy v roce 1997) a rekonstrukci systému vytápění, které výmalbu kostela silně znečišťuje. Otec Petr seznámil přítomné se zkušenostmi okolních farností. Členové rady vyjádřili souhlas s provedením oprav a zahájení dalších jednání. Záměr se nejprve projedná v ekonomické radě farnosti a potom bude přistoupeno k dalšímu řešení.

  1. Petice Výboru na obranu rodičovských práv (V.O.R.P)

Tento výbor se obrací na rodiče dětí školou povinných i celou odpovědnou veřejnost s prosbou o podpoření petice (papírové nebo webové na www.nesexuveskole.cz) proti všem ideologickým vlivům pronikajícím do škol bez vědomí rodičů. Po dosažení svého prvního cíle - stažení nevhodné metodické příručky „Sexuální výchova - vybraná témata ze základních škol“ - se VORP soustředí na obecnější bod svého programu, jímž je obrana proti všem ideologickým vlivům pronikajícím do škol bez vědomí rodičů. Prvním krokem je distribuce papírové formy petice, o kterou veřejnost projevila zájem.

            Členové PR byli seznámeni s touto aktivitou. Závěr vyplývající z diskuze: Otec Petr se seznámí s uvedenou příručkou a poté oznámí své stanovisko farníkům v ohláškách. 

      4.   Nové internetové stránky farnosti

            Platnost současné domény skončí k 1. 12. 2010, pokračuje spolupráce s ing. Vlastimilem Kapsou, tento týden společná schůzka (O. Petr, S. Haluza a V. Kapsa) k dojednání detailů. Cíl: nové „živé“ stránky farnosti s možností jejich administrace jednotlivými zainteresovanými jednotlivci nebo společenstvími.

 

Termín příští schůze v pondělí 29.11.2010 v 19:00 na faře.

 

 

..................................................                                                ................................................

Předseda P. Mgr.Petr Martinka                                               Zapisovatel: Alena Slezáková

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 1 host.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť