Zápis z jednání pastorační rady 7. 3. 2011

Verze pro tisk

Zápis č. 9/2011 Z JEDNÁNÍ PASTORAČNÍ RADY ze dne 7.3.2011

Místo konání:
na faře v Nivnici

Přítomni:
P. Mgr. Petr Martinka, Stanislav Haluza, Alena Slezáková, Ing.Michaela Bartoňová, Ing. Vladimíra Kaislerová, Josef Kohoutek, Justina Daňková, Ing. Josef Strommer

Nepřítomni:
Ing. Josef Kapsa, Mgr. Kristýna Škrabálková, Jakub Smítal, Miroslav Bradáč

Host:
Stanislav Trtek

Pastorační rada je usnášeníschopná.

Program:

1. Přivítání a schválení programu jednání

  • Otec P. Martinka přivítal členy pastorační rady a přednesl program schůze, který byl schválen.

2. Oprava kaple Nejsv. Trojice

  • projektant vypracovat projekt do dubna 2011
  • schůzka s projektantem přímo u kaple

3. Biřmování

  • přihlášky během postní doby, po Velikonocích začne příprava

4. Oprava kaple na Hůrce

  • plánovaný rozpočet oprav - 140 tis. Kč (50 tis. hradí Nadace Dr. Kachníka)

5. Plánované investiční akce farnosti na rok 2011-2012

  • malování kostela 500 tis. Kč
  • úprava farního dvora 200-300 tis. Kč
  • pořízení dvou nových kotlů do kostela 150-200 tis. Kč
  • pořízení 15-ti stolů (pivní sety) 30 tis. Kč

Termín příští schůze v pondělí 4.4.2011 v 19:30 na faře.
 


>> Číst další zápisy z pastoračních rad

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 1 host.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť