Rádio Vaticana

Syndikovat obsah RadioVaticana.cz
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Aktualizace: 5 hodin 49 min zpět

Otcové a bratři, nikoli „činovníci posvátna“

5 hodin 49 min zpět
Duchovní formace, rozlišování, výchova k lidské zralosti, „diecéznost“ jako kněžské charisma a důležitost trvalé formace – o těchto tématech hovořil papež František při setkání se studenty římských církevních kolejí, které se uskutečnilo letos v březnu a jehož obsah teprve před několika týdny otiskl deník Svatého stolce.

Pokřtěný, jenž necítí potřebu hlásat evangelium, není dobrý křesťan

5 hodin 49 min zpět
Dnešní evangelium (srov. Mk 6,7-13) vypráví o tom, jak Ježíš posílá svých Dvanáct. Nejprve každého jmenovitě povolal, »aby byli s ním« (Mk 3,14), naslouchali jeho slovům a pozorovali jeho uzdravující gesta; a nyní je zavolal znovu »a začal je posílat po dvou« (Mk 6,7) do vesnic, kam se sám chystal přijít. Byla to jakási „stáž“ v tom, k čemu budou posláni po Pánově Vzkříšení mocí Ducha svatého.

O „mystické herezi“

5 hodin 49 min zpět
Image západní společnosti, budovaný kulturně, mediálně a legislativně, vypadá dnes dosti neutěšeně: jako naruby obrácený remake Potěmkinovy vesnice.

(Bez)nadějné mosulské vyhlídky

Po, 16/07/2018 - 23:43
Právě před rokem irácký premiér oficiálně vyhlásil vítězství nad samozvaným Islámským státem v Mosulu. Teroristická skupina ovládala milionovou metropoli po tři roky; nyní se Mosul pokouší o návrat do normality. Řeč je ovšem pouze o jedné části města, protože irácká metropole se dělí na dvě zcela rozdílné poloviny, vysvětluje pro naše mikrofony dominikán Michaeel Najeeb, který se v Mosulu narodil a z Irbílu tam pravidelně dojíždí.

Bůh se nepřizpůsobuje předsudkům

So, 14/07/2018 - 18:07
Dnešní evangelium (srov. Mk 6,1-6) prezentuje Ježíše, jak se vrací do Nazareta a v sobotu jde do synagogy, aby tam učil. Od chvíle, kdy odtamtud odešel, aby kázal v okolních vesnicích, nikdy domů nevkročil. Nyní se vrací. Celé město proto přijde, aby si vyslechlo syna zdejšího lidu, jehož pověst duchovního učitele a mocného léčitele byla rozšířena již po celé Galileji a dále.

Hrozivá znamení moci ať ustoupí moci nadějných znamení

Pá, 13/07/2018 - 21:18
Papežova slova na závěr setkání s blízkovýchodními patriarchy v Bari.

Na Blízkém východě jsou zakořeněny naše duše

Pá, 13/07/2018 - 21:18
Papež na zahájení ekumenické modlitby za pokoj na Blízkém východě, Bari.

Správná politika slouží všem lidem

Čt, 12/07/2018 - 19:20
Homilie papeže Františka při mši svaté za migranty v bazilice sv. Petra.

Fyzická smrt je před Pánem jako pouhý spánek

So, 07/07/2018 - 22:54
Evangelium této neděle (srov. Mk 5,21-43) referuje o dvou divech, které učinil Ježíš, a líčí je téměř jako triumfální pochod k životu.

O vyprazdňování katolického myšlení

So, 07/07/2018 - 22:54
Soudobé katolické myšlení se vyprazdňuje, a to dělením se na neoscholastické tradicionalisty kritizující papeže a na pseudoproroky postvěroučné, tedy bezobsažné víry, kteří jej velebí – posteskl si italský filosof Massimo Borghesi.

Evropě schází politický projekt. Politika umírá, nemá-li už žádné ideály

Pá, 06/07/2018 - 19:26

„Byrokracie triumfuje, když umírá politika. A politika umírá, když už nemá žádné ideály,“ říká v souvislosti s kritickými postoji vůči Evropské unii italský profesor a politik Rocco Buttiglione. Hlavním problémem je oživit nadšení, lásku a tvůrčího ducha, z nichž se rodí instituce, dodává v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas.

Neoddělováním slávy od kříže Ježíš vysvobozuje z triumfalismu

Čt, 05/07/2018 - 23:29
Homilie papeže Františka při mši svaté na slavnost sv. Petra a Pavla na Náměstí sv. Petra.

V setkání s Ježíšovým tajemstvím se objevuje pravda

Čt, 05/07/2018 - 23:29
Církev, poutnice v Římě i na celém světě, přichází dnes ke kořenům svojí víry a slaví apoštoly Petra a Pavla. Jejich tělesné ostatky, spočívající ve dvou - jim zasvěcených – bazilikách, jsou drahé Římanům i četným poutníkům, kteří ze všech stran přicházejí, aby je uctili.

Autorita v církvi roste schopností prosazovat důstojnost druhého

St, 04/07/2018 - 20:37
Homilie papeže na konzistoři 28. června v bazilce sv. Petra.

O přikázáních – Boží láska předchází Zákon a dává mu smysl

Út, 03/07/2018 - 18:13
Pokračujeme promluvou o přikázáních, která jsou, jak jsme řekli, spíše slovy Boha k Jeho lidu, aby šel správně; láskyplnými slovy Otce. Desatero slov začíná takto: »Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví« (Ex 20,2).

Při plození dítěte jednají rodiče jako spolupracovníci Boha

So, 30/06/2018 - 18:52
Dnešní liturgie nás zve na slavnost Narození svatého Jana Křtitele. Jeho narození je událost, která prozařuje život rodičů, Alžběty a Zachariáše, a strhuje příbuzné i sousedy k radosti a úžasu.

Ideolog Muslimského bratrstva zednářem

So, 30/06/2018 - 18:52
Hlavní ideolog takzvaného islamismu a organizace známé jako Muslimské bratrstvo - Sayyd Qutb (1906-1966) – byl členem zednářské lóže. Doklad o tom nedávno přinesl egyptský historik Helmi Nimmin.

Otec je rád, když se máme rádi, a ze srdce si odpouštíme

Čt, 28/06/2018 - 21:04
Homilie římského biskupa při mši svaté, výstaviště PalExpo - Ženeva.

Ekumenismus a proselytismus se vylučují

Čt, 28/06/2018 - 21:04

Během zpátečního letu z Ženevy odpovídal papež František na dotazy novinářů. Jak je zvykem, mluvčí Svatého stolce Greg Burke dal nejprve slovo redaktorovi ze země, kterou papež navštívil.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Kdo je nový

  • rozalka
  • miki
  • Trtci
  • Michaela
  • miško

pečeť