Rádio Vaticana

Syndikovat obsah RadioVaticana.cz
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Aktualizace: 5 hodin 46 min zpět

O blahoslavenstvích – Blahoslavení čistého srdce

5 hodin 46 min zpět

Dnes budeme číst společně šesté blahoslavenství, jehož příslibem je vidění Boha, a podmínkou čistota srdce.

Dovolte Božímu Slovu přinést život tam, kde je smrt

5 hodin 46 min zpět

Evangelium této páté neděle postní podává Lazarovo vzkříšení (srov. Jan  11,1-45). Lazar byl bratr Marty a Marie, velice spřátelení s Ježíšem.

Koronavirus dnes a zítra

5 hodin 46 min zpět

Epidemie spojená s rozšířením viru Covid-19 silně doléhá na mnohé aspekty mezilidského soužití, a proto vyžaduje rovněž analýzu z hlediska sociální nauky církve. Nákaza je především událostí zdravotního typu a již to ji přímo pojí k cíli, jímž je společné dobro a jehož je zdraví nepochybně součástí. Zároveň se dotazuje po vztahu mezi člověkem a přírodou a vyzývá k překonání dnes značně rozšířeného naturalismu, který zapomíná, že příroda bez lidské vlády může produkovat také pohromy a že neexistuje výlučně dobrá a prvotně nenarušená příroda.

Požehnání, které rozčísá temnoty strachu

5 hodin 46 min zpět

Nad liduprázdným náměstím sv. Petra, omývaným hustým deštěm, ve společenství světců všech stavů, různých staletí a národů, stojících proti soumračnému nebi nad dórskými sloupy Berniniho kolonády, obraz papeže Františka ukazuje k situaci člověka v jeho obnaženosti a samojedinosti před Bohem.

Pán nás volá ze svého kříže, abychom opět nalezli život

5 hodin 46 min zpět

Meditace Petrova nástupce při mimořádné pobožnosti Urbi et Orbi na Náměstí sv. Petra.

Evangelium života

Út, 31/03/2020 - 21:03

Před dvacetipěti lety v tento den, 25. března, na který připadá slavnost Zvěstování Páně, vydal svatý Jan Pavel II. encykliku Evangelium vitae o hodnotě a nedotknutelnosti lidského života.

Ježíšovy zázraky mají za účel přivádět k víře

So, 28/03/2020 - 22:11

Jádrem liturgie této čtvrté neděle postní je téma světla. Evangelium (srov. Jan 9,1-4) podává příběh člověka, od narození slepého, kterému Ježíš dává zrak. Toto zázračné znamení potvrzuje výrok, který o sobě pronesl Ježíš: »Já jsem světlo světa« (v.5), světlo, které prozařuje naše temnoty.

Jak přiblížit institucionální církev lidem?, ptá se teolog Rafael Tello

Pá, 27/03/2020 - 20:24

Předmluva papeže Františka ke knize argentinského teologa Rafaela Tella, nazvané "Lid a kultura".

Nemějte strach

Pá, 27/03/2020 - 00:40

Svatý otec mluví s redaktorem italského listu La Stampa o bolesti těchto dnů virové krize: „Stíny, které vstoupily do našich domů, se rozplynou, a lidstvo v srdci raněné sjednoceno vstane“ – shrnuje tento rozhovor vatikanista Domenico Agasso ml., který s papežem Františkem hovořil telefonicky v pondělí 16. března.

O blahoslavenstvích – Blahoslavení milosrdní

Út, 24/03/2020 - 20:56

Dnes se zastavíme u pátého blahoslavenství, které praví: »Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství« (Mt 5,7). Toto blahoslavenství má jednu zvláštnost: je jediné, ve kterém se shoduje důvod a plod štěstí. Ti kdo uplatňují milosrdenství, dosáhnou jej; budou „omilosrdněni“.

Kdo žízní po spáse, může zdarma čerpat od Ježíše

So, 21/03/2020 - 21:01

Evangelium této třetí neděle postní podává Ježíšovo setkání se samařskou ženou (srov. Jan 4,5-42). Ježíš je se svými učedníky na cestě, a zastavují se v Samařsku u jedné studny. Na Samaritány pohlíželi obyvatelé Judska jako na heretiky a velice jimi opovrhovali. Dívali se na ně jako na lidi druhé kategorie.

Josef Toufar pomáhá v každodenním rozhodování

Čt, 19/03/2020 - 19:28

Minulý týden, ve čtvrtek 5. března, byl tento snímek "Jako bycho dnes zemřít měli" představen - péčí Václava Kolaji, velvyslance ČR při Svatém stolci, a za přítomnosti autorů Miloše Doležala a producenta náboženských pořadů ČT Patricka Diviše - v sídle Vatikánského rozhlasu...

O blahoslavenstvích – Blahoslavení, kdo lačí a žízní po spravedlnosti

Út, 17/03/2020 - 23:10

Na dnešní audienci budeme pokračovat v rozjímání o cestě za štěstím, které nám Pán dal v blahoslavenstvích, a přistupujeme ke čtvrtému z nich: »Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni« (Mt 5,6).

Čas k odvaze

Po, 16/03/2020 - 21:06

Kolik z nás se v hovoru s kolegy, klienty, či prostě známými neprohlásí za katolíky?, ptá se v deníku Svatého stolce (L´Osservatore Romano, 4.3.2020) italský právník Vincenzo Bassi. Tento otec tří dětí, profesor na papežské univerzitě LUMSA a člen správní rady Svazu italských katolických právníků v říjnu loňského roku nastoupil do čela Federace katolických rodinných svazů, sídlící v Bruselu, k níž náleží rovněž česká Asociace center pro rodinu.

Ježíš nevybírá podle našich kritérií, nýbrž podle záměrů lásky

So, 14/03/2020 - 19:04

Promluva papeže Františka před mariánskou modlitbou Anděl Páně v knihovně Apoštolského paláce.

Wu-chan - starobylé srdce katolické víry v Asii

So, 14/03/2020 - 19:04

Wu-chan – již řadu dní toto čínské město známe jako ohnisko koronaviru, avšak existuje i jeho zapomenutá tvář, kterou by stálo za to odhalit, a sice jeho role v dějinách čínského katolicismu, píše italský novinář Giorgio Bernardelli, jeden z redaktorů měsíčníku Papežského institutu zahraničních misií (Avvenire, 19.2., Mondo e Missione, 15.2.2020).

O nákaze strachu a duchovní dimenzi lidské solidarity

Út, 10/03/2020 - 00:15

Nad panikou vyvolanou zčásti mediální prezentací a zčásti politickými rozhodnutími o mimořádných preventivních opatření před koronavirem kroutí hlavou leckdo. Při střízlivém pohledu na zveřejňovaná čísla se lze těžko ubránit otázkám typu: Před čím vlastně máme být chráněni? Kdo, proč a za jakou cenu nás chce chránit? A v koutku duše se obáváme, zda obětí všech podivných opatření připomínajících cvičení civilní obrany za studené války není zdravý rozum, mezilidské vztahy a lidství vůbec, zda nejsme svědky jakési globální zkoušky manipulovatelnosti a zbabělosti dnešní společnosti.

Non serviam - ďáblova lež

So, 07/03/2020 - 19:19

Výrok „nebudu sloužit“, připisovaný křesťanskou tradicí ďáblu, lze chápat jako výraz osobní identity, do níž tento stvořený duch, nazývaný odpůrce Boha Stvořitele, přetvořil sám sebe. Zmíněný výrok, který ďábel vypovídá o sobě, ale nepřímo také o Bohu, bývá pokládán za více či méně iracionální výraz odporu k Bohu, ale méně již za úmyslně zavádějící výpověď o Bohu.

Ježíš odmítá idolatrii moci a lidské slávy

So, 07/03/2020 - 19:19

Tuto první postní neděli podává evangelium (srov. Mt 4,1-11), jak byl Ježíš po svém křtu v řece Jordán, »vyveden od Ducha na poušť, aby byl pokoušen od ďábla« (v.1). Připravuje se na zahájení svého poslání zvěstovat nebeské království a činí tak stejně jako už Mojžíš a Eliáš ve Starém zákoně (srov. Ex 24,18; 1 Kr 19,8) čtyřicetidenním postem.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Kdo je nový

  • rozalka
  • miki
  • Trtci
  • Michaela
  • miško

pečeť