Rádio Vaticana

Syndikovat obsah RadioVaticana.cz
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Aktualizace: 4 hodiny 58 min zpět

Maria je Matkou hierarchické svaté Matky církve

4 hodiny 58 min zpět

Homilie papeže Františka při mši z liturgické památky Panny Marie Guadalupské v bazilice sv. Petra.

Křesťanské kořeny jsou jasná věc

4 hodiny 58 min zpět

Sametová revoluce a idea Evropy, tak bylo nadepsáno sympózium organizované v úterý 10. prosince na velvyslanectví ČR v Římě ve splupráci s Institutem politických studií sv. Pia V., Papežskou univerzitou sv. Tomáše Akvinského a Asociace Praha. Nad historickými souvislostmi a ideovými proměnami na sklonku komunistické éry, ale i nad dalším směřováním našeho kontinentu rozvažovali ve svých příspěvcích italští historici a odborníci na středoevropské otázky. Naši vlast reprezentoval profesor Miroslav Vaněk, ředitel Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.

 

O Skutcích apoštolů - »Málem mě chceš přesvědčit, abych se stal křesťanem!«

4 hodiny 58 min zpět

Ve čtení ze Skutků apoštolů se evangelium dále ubírá světem a svědectví svatého Pavla je stále více pečetěno utrpením, které s během času v Pavlově životě narůstá. Pavel není jenom horlivým šiřitelem evangelia, neochvějným misionářem mezi pohany, uvádějícím v život nové křesťanské obce, nýbrž také trpícím svědkem Vzkříšeného (srov. Sk 9,15-16).

Duchovní rozlišování je odvaha vidět v našich lidských tvářích božské rysy

4 hodiny 58 min zpět

Spisy otce Miguela Ángel Fiorita jsou již dlouho pramenem útěchy pro nás, kteří z jeho učení čerpáme, a jejich vydání přinese velké dobro celé církvi. Mistr Fiorito, jak jsme jej důvěrně nazývali my, argentinští a uruguyaští jezuité, obvykle připomínal duchovní úvahu sv. Petra Fabera o důležitosti umění sdělovat Boží věci – dar, charisma i samo evangelium – v tomtéž dobrém duchu, v jakém byly přijaty (srov. pozn. 223 J. H. Amadeo a M. Á. Fiorito k č. 52 Petra Fabera v Krátký život, dlouhé cesty, Refugium, Velehrad 2004).

Maria – celá svatá, bez nejmenšího stínu samolibosti

4 hodiny 58 min zpět

Dnešní slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu spadá do adventu, doby očekávání: Bůh splní, co přislíbil.  Dnešní slavnost nám však oznamuje, že něco se již naplnilo, a to v osobě a životě Panny Marie. Rozjímáme dnes o počátku této plnosti, jež nastal ještě před narozením Matky Páně.

Kardinál Michael Czerny: Vzpomínky na rodinu za II. světové války

Čt, 12/12/2019 - 21:22

Moji rodiče jen málokdy mluvili o osudech své rodiny v době války, a to z několika důvodů: byly to bolestné vzpomínky, chtěli se vyvarovat zavádějících interpretací rodinné historie a chtěli se zaměřit na budování nového života v Kanadě. Rád však u příležitosti tohoto rozhovoru doplním některé podrobnosti, které se týkají země, kde jsem se narodil, tehdejšího Československa, předtím než jsme v roce 1948 přesídlili do Kanady, a chtěl bych se zmínit o mé babičce, která namalovala „Útěk do Egypta“, vytištěný na upomínce na mé kardinálské jmenování.

O Skutcích apoštolů - »Dbejte na sebe i na celé stádce«

Út, 10/12/2019 - 22:58

Pavlova služba v Efesu a loučení se staršími této církevní obce.

Jedině pokora může nalézt Pravdu

Ne, 08/12/2019 - 23:43

Pozdravný list emeritního papeže Benedikta XVI. u příležitosti 50. výročí ustanovení Mezinárodní teologické komise

 

Modlitba a dobročinná láska nejsou ztráta času, nýbrž největší poklad

So, 07/12/2019 - 21:11

Homilie papeže Františka při mši z 1. neděle adventní pro římskou komunitu věřících z Konga v bazilce sv. Petra.

Bdít neznamená mít otevřené oči, nýbrž svobodné srdce ochotné dávat

So, 07/12/2019 - 21:11

Dnes, první nedělí adventní začíná nový liturgický rok. Během těchto čtyř adventních týdnů nás liturgie povede ke slavnosti Ježíšova Narození a bude nám připomínat, že On přichází do našeho života každý den a vrátí se ve slávě na konci časů.

Admirabile signum

So, 07/12/2019 - 21:11

Apoštolský list Svatého otce Františka o významu a hodnotě jesliček.

Apoštolská cesta do Thajska a Japonska

Út, 03/12/2019 - 23:55

Včera jsem se vrátil z apoštolské cesty do Thajska a Japonska. Byl to dar, za který velice děkuji Pánu. Znovu chci vyjádřit svoji vděčnost představitelům a biskupům těchto dvou zemí, kteří mne pozvali a velice laskavě přijali, a poděkovat zejména thajskému a japonskému lidu.

Zákaz jaderných zbraní by se měl zanést do Katechismu

Po, 02/12/2019 - 19:33

Papež František při letu z Tokia do Říma položil silný důraz na poselství pronesené v Hirošimě a vyslovil pochybnosti rovněž o jaderných elektrárnách, dokud nebude zajištěna jejich naprostá bezpečnost. V souvislosti s vyšetřováním vatikánských finančních operací ocenil, že k jejich odhalení poprvé došlo uvnitř Vatikánu, nikoli zvenku, a poukázal v této souvislosti na svrchovanost státu Vatikán. Zpovzdálí komentoval i další politické dění, např. na Ukrajině a v Latinské Americe.

Hledat, nacházet a šířit božskou Moudrost

Po, 02/12/2019 - 19:33

Promluva papeže Františka na tokijské univerzitě Sophia, Japonsko.

Dialog je jediná zbraň hodná člověka

Ne, 01/12/2019 - 17:04

Papež František na setkání s japonskými veřejnými činiteli, Tokio.

Jediným kritériem posuzování lidí je soucit Boha Otce se všemi

Ne, 01/12/2019 - 17:04

Homilie papeže Františka při mši v tokijské sportovní hale 25. listopadu, Japonsko.

Přicházím, abych se modlil, utvrzoval a nechal se utvrdit vírou mučedníků

So, 30/11/2019 - 22:07

Papež František před mariánskou modlitbou Anděl Páně, 24. listopadu, u Památníku mučedníků Nishizaka Hill v Nagasaki.

Jaderné zbraně nechrání národní ani mezinárodní bezpečnost

So, 30/11/2019 - 22:07

Promluva papeže Františka u Mírového památníku, Atomic Bomb Hypocenter - Nagasaki.

Opravdový mír může být pouze odzbrojený

So, 30/11/2019 - 22:07

Promluva papeže Františka u Mírového pomníku v Hirošimě, Japonsko.

Nemlčet a nezesměšňovat, nýbrž prorokovat království pravdy a milosti

So, 30/11/2019 - 22:07

Homilie papeže Františka při mši ze slavnosti Ježíše Krista Krále, Nagasaki.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 3 hosté.

Kdo je nový

  • rozalka
  • miki
  • Trtci
  • Michaela
  • miško

pečeť