Rádio Vaticana

Syndikovat obsah RadioVaticana.cz
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Aktualizace: 5 hodin 23 min zpět

Bezbožník považuje svoji sílu za normu spravedlnosti

Ne, 23/09/2018 - 21:00
Promluva papeže před mariánskou modlitbou Anděl Páně 23. září v litevském městě Kaunas.

Touha po moci je nejrozšířenější postoj těch, jejichž paměť není zahojena

Ne, 23/09/2018 - 21:00
Homilie papeže Františka při nedělní mši 23. září v litevském městě Kaunas.

Litva – most mezi Východem a Západem

Ne, 23/09/2018 - 21:00
Promluva papeže Františka ke státním představitelům, Vilnius - Litva.

Slitovná láska je klíčem, který otevírá nebeskou bránu

Ne, 23/09/2018 - 21:00

Promluva papeže Františka u mariánské svatyně, Jitřní brána - Vilnius.

O přikázáních: Cti svého otce i svou matku

Ne, 23/09/2018 - 21:00
Na cestě Desaterem přicházíme dnes k přikázání o otci a matce. Mluví o povinné úctě k rodičům. Co znamená slovo „ctít“? Hebrejský výraz označuje slávu, hodnotu, doslovně „tíhu“, soudržnost. Není to otázka vnějších forem, nýbrž pravdy. Biblicky ctít Boha znamená uznávat Jeho reálnost, počítat s Jeho přítomností, což vyjadřují také rity, ale především to s sebou nese, že se Bohu přikládá náležité místo v životě.

Víra, zredukovaná na formu, je krátkozraká

So, 22/09/2018 - 19:05
V dnešním evangeliu (Mk 8,27-35) se vrací otázka, která prostupuje celé Markovo evangelium: Kdo je to Ježíš? Tentokrát ji sám Ježíš klade učedníkům, aby jim pomohl postupně se vyrovnat s otázkou své totožnosti. Předtím, než se Ježíš dotáže přímo jich dvanácti, chce od nich slyšet, co si o něm myslí lidé. Ví totiž dobře, že učedníci jsou velmi vnímaví k otázce popularity svého Mistra!

O přikázáních: Odpočinek vysvobozuje k lásce

Út, 18/09/2018 - 20:38
V dnešní katechezi se ještě vrátíme ke třetímu přikázání, věnovanému dni odpočinku. Desatero, vyhlášené v knize Exodus, se v Deuteronomiu opakuje v téměř totožném podání, s výjimkou onoho dodatku, který vyjevuje cennou odlišnost – zatímco v Exodu je důvodem k odpočinku požehnání stvoření, v Deuteronomiu odpočinek připomíná ukončení otroctví.

Dobro se koná v tichu

So, 15/09/2018 - 22:12
Evangelium této neděle (Mk 7,31-37) podává epizodu o zázračném uzdravení hluchoněmého, které způsobil Ježíš. Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, aby na něho vložil ruku. On však na něm vykonává řadu různých gest a především ho bere stranou od zástupu. Stejně jako při jiných příležitostech Ježíš jedná vždy diskrétně, nepřeje si zapůsobit na lidi, nevyhledává popularitu a úspěch, nýbrž touží jedině po tom, aby lidem prokázal dobro.

Křesťanství otevřelo oči novým horizontům

Pá, 14/09/2018 - 18:12
Francouzský filosof a religionista Rémi Brague si klade otázku, co křesťanství dalo Evropě a co jí může nabídnout dnes. V pronikavé analýze historických a kulturních faktů ukazuje, že nejde ani tak o nové obsahy jako o novou a větší perspektivu. Přednášku přednesl u příležitosti převzetí čestného doktorátu na Papežské univerzitě Jana Pavla II. v Krakově, 11. ledna letošního roku.

Práce a tvořivý duch pro nový ekonomický řád

Čt, 13/09/2018 - 21:03

Finanční deník Il Sole 24 ore v exkluzívním rozhovoru s papežem Františkem

O přikázáních – Den odpočinku

Út, 11/09/2018 - 18:50
Katecheze Svatého otce při generální audienci, náměstí sv. Petra

Stále znovu rozpoznávat, co je pravým jádrem zkušenosti víry

So, 08/09/2018 - 18:23
Tuto neděli začínáme číst Markovo evangelium. V dnešním úryvku (srov. Mk 7,1-8.14-15.21-23) pojednává Ježíš o tématu, které je důležité pro všechny nás, věřící, totiž o autenticitě naší poslušnosti Božímu Slovu proti jakékoli kontaminaci zesvětštěním a či legalistickým formalismem.

K čemu je vlastně papež?

So, 08/09/2018 - 18:23
Tato otázka může být pochopena jako neomalenost. Záleží na tónu, jakým je pronesena. Je však naprosto legitimní. Odpověď na ni dává sám Kristus a není určena pouze papeži, nýbrž každému, kdo chce být utvrzován ve víře, kterou poprvé vyznal Petr (srov. Lk 22, 32).

Proč není důležité, zda papež o sankci na McCarricka věděl?

Čt, 06/09/2018 - 23:18
Rána pod pás, kterou se arcibiskup Viganò pokusil zasadit papeži, spočívá v tom, že podlým způsobem spojuje sexuální delikty na nezletilých a homosexuální styky mezi dospělými v případě bývalého kardinála McCarricka.

Apoštolská cesta Svatého otce do Irska

Út, 04/09/2018 - 15:15
Koncem minulého týdne jsem navštívil Irsko, abych se účastnil Světového setkání rodin. Vy jste to určitě sledovali v televizi. Moje účast měla především za cíl utvrdit křesťanské rodiny v jejich povolání a poslání. Tisíce rodin – manželů, prarodičů, dětí – přišly do Dublinu v různosti svých jazyků, kultur a zkušeností a byly výmluvným znamením krásy vysněné Bohem pro celou lidskou rodinu.

Selhání papeže či emeritního vatikánského diplomata?

Po, 03/09/2018 - 18:06

Výzva k odstoupení, adresovaná papeži Františkovi bývalým vatikánským diplomatem prostřednictvím médií, nese datum z minulé středy, tedy 22. srpna. Zveřejněna byla ve třech jazycích o tři dny později (25.8), právě když do Dublinu přijížděl papež na Světové setkání rodin. Arcibiskup Carlo Maria Viganò v tomto jedenáctistránkovém dokumentu, nadepsaném „svědectví“, nashromáždil množství faktů, jmen a dat, z nichž některá byla známa již dříve a některá nikoli.

Irský národ dokáže rozlišovat mezi pravdou a polopravdou

Ne, 02/09/2018 - 20:57
Vatikán. Během zpátečního letu z Dublinu do Říma poskytl papež František na palubě letadla prostor novinářům, kteří jej při každé apoštolské cestě doprovázejí, a tři čtvrtě hodiny odpovídal na jejich otázky.

Kristovy rány nám dodávají odvahu

So, 01/09/2018 - 19:42
Promluva papeže k Irské biskupské konferenci, klášter sester dominikánek v Dublinu.

Prosba o odpuštění za zneužívání v Irsku

So, 01/09/2018 - 19:42
Slova pronesená papežem Františkem v rámci úkonu kajícnosti při nedělní bohoslužbě na Světovém setkání rodin v Dublinu.

Matce církve svěřujeme putující věřící lid Irska

So, 01/09/2018 - 19:42
Promluva papeže Františka před mariánskou modlitbou v irské národní svatyni Knock 26. srpna.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Kdo je nový

  • rozalka
  • miki
  • Trtci
  • Michaela
  • miško

pečeť