Rádio Vaticana

Syndikovat obsah RadioVaticana.cz
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Aktualizace: 3 hodiny 13 min zpět

Spojené státy americké mění přístup k potratům

3 hodiny 13 min zpět

Washington. V mnoha z jedenapadesáti členských států USA se diskutuje o opatřeních, která by zpřísnila přístup k interrupcím. Washingtonem v pátek 18. ledna prošel Pochod pro život, největší pro-life manifestace ve Spojených státech amerických (a celém světě), která se každoročně opakuje v den vynesení rozsudku v kauze Roe versus Wadecon, jímž Nejvyšší soud legalizoval ukončení těhotenství.

Na svatbě v Káni uzavírá Bůh sňatek s lidstvem

3 hodiny 13 min zpět

Minulou neděli jsme zahájili svátkem Křtu Páně takzvané liturgické mezidobí, tedy období , ve kterém sledujeme Ježíšův veřejný život, poslání, ke kterému Jej Otec poslal na svět. V dnešním evangeliu (srov. Jan 2,1-11) nacházíme popis prvního Ježíšova zázraku, prvního znamení, které se událo v Káni Galilejské během svatební slavnosti.

Padesát let od Palachovy oběti

3 hodiny 13 min zpět

Od okamžiku, kdy se student Filosofické fakulty University Karlovy Jan Palach, 16. ledna 1969, na Václavském náměstí v Praze polil benzínem a zapálil, uběhlo 50 let. Tehdy dvacetiletému Janovi by dnes bylo sedmdesát.

Pohrdat dary jiných bratří je těžký hřích

3 hodiny 13 min zpět

Ekumenickými nešporami v Bazilice sv. Pavla za hradbami zahájil papež František Týden modliteb za jednotu křesťanů s mottem: „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“ (Dt 16,20). 

 

O Otčenáši – „Abba, Otče!“

3 hodiny 13 min zpět

Pokračujeme v katechezích o Otčenáši. Začněme dnes poznámkou, že v Novém zákoně se tato modlitba jako by chtěla dobrat podstaty a soustřeďuje se dokonce do jediného slova: Abba, Otče.

Při křtu ukazuje Ježíš svůj vztah k lidu a k Otci

So, 19/01/2019 - 19:50

Dnes, na konci liturgické doby vánoční máme svátek Křtu Páně. Liturgie nás vybízí, abychom plněji poznali Ježíše, jehož narození jsme slavili před nedávnem; a proto nám evangelium (srov. Lk 3,15-16.21-22) představuje dva důležité prvky: vztah Ježíše k lidu a vztah Ježíše k Otci.

Don Bosko – „skrytý přenašeč“ evangelní radosti

St, 16/01/2019 - 22:14

Římský biskup uvedl předmluvou svazek, vydávaný péčí mladého italského salesiána Antonia Carriera pod titulem Evangelii gaudium s donem Boskem. Kniha přináší výklad programového dokumentu Františkova pontifikátu v salesiánském klíči, tedy z výchovně pastoračního hlediska. Předmluva podepsaná Petrovým nástupcem nese prostý název: „Drazí salesiáni“

Shromáždění Pastýřů s konkrétním cílem

St, 16/01/2019 - 22:14

Přehnané očekávání panuje v médiích v souvislosti se zasedáním svolaným na letošní únor (21.-24.2.) papežem Františkem ohledně ochrany nezletilých a zranitelných dospělých, jako by šlo o událost, která je napůl koncil a napůl konkláve.

O Otčenáši – tlučte, a otevře se vám

Út, 15/01/2019 - 19:31
Dnešní katecheze se vztahuje k Lukášovu evangeliu. Zvláště toto evangelium totiž, počínaje vyprávěním o dětství, líčí postavu Krista v atmosféře intenzivní modlitby. V něm jsou obsaženy tři chvalozpěvy, které provázejí každodenní modlitbu církve: Benedictus, Magnificat a Nunc dimittis.

Mudrcové nejdou k Pánu brát, nýbrž dávat

So, 12/01/2019 - 21:10
Homilie papeže Františka při liturgii ze slavnosti Zjevení Páně v bazilice sv. Petra.

Kdo potká Ježíše, mění cestu

So, 12/01/2019 - 21:10
Dnešní slavnost Pánovy Epifanie je slavností Ježíšova zjevení, symbolizovaného světlem. Prorocké texty přislibují  toto světlo. Izaiáš se totiž obrací k Jeruzalému slovy: »Vstaň, rozsviť se, neboť vzešlo tvé světlo a Hospodinova velebnost září nad tebou« (Iz 60,1). Prorokova výzva je poněkud překvapivá, protože spadá do doby tvrdého exilu a utlačování, které tehdy lid zakoušel.

Nemůžeme si dovolit uprostřed soužení ztrácet víru

Pá, 11/01/2019 - 18:52
List Svatého otce biskupům Konference katolických biskupů Spojených států amerických.

O Otčenáši – Jádro horského kázání

Út, 08/01/2019 - 21:21
Matoušovo evangelium řadí text Otčenáše na strategické místo, doprostřed horského kázání (srov. 6,9-13). Pozorujme nejprve tuto scénu: Ježíš vystupuje na horu nedaleko jezera, usedá a bezprostředně okolo něho jsou ti nejdůvěrnější učedníci a potom velký zástup lidí bezejmenných tváří. Tomuto nesourodému shromáždění je poprvé předán Otčenáš.

Boží požehnaní je jádrem všech blahopřání

Po, 07/01/2019 - 18:00
Dnes, osmý den po Narození Páně, slavíme svatou Matku Boží. Jako betlémští pastýři hledíme na ni a na Dítě, které drží v náruči. A takto ukazujíc nám Ježíše, Spasitele světa, nám ona, matka, žehná.

Bůh se neobešel bez Matky, a tím spíše ji potřebujeme my

Po, 07/01/2019 - 18:00
Homilie papeže Františka při mši na slavnost Matky Boží Panny Marie v bazilice sv. Petra.

Bůh se »narodil ze ženy«, abychom mohli obdržet plnost lidství

Ne, 06/01/2019 - 22:34
Homilie papeže Františka při bohoslužbě prvních nešpor ze slavnosti Matky Boží Panny Marie, 31. prosince 2018, v bazilice sv. Petra.

Nazaretská Rodina je svatá, protože byla soustředěna na Ježíše

So, 05/01/2019 - 19:55
Na dnešek připadá Svátek Svaté Rodiny a liturgie nám nabízí rozjímání o zkušenosti Marie, Josefa a Ježíše, spojených nezměrnou láskou a prodchnutých obrovskou důvěrou v Boha.

Rodina učí Bohu

So, 05/01/2019 - 19:55
„Dřívější a nutnější je rodina než stát“ - to neřekl žádný křesťan, nýbrž Aristoteles (Etika Nikomachova, VIII, 13) více než 300 let před Kristem. Upřednostnění rodiny před státem spatřuje v takzvané přirozenosti, protože „člověk – jak píše v premise zmíněného tvrzení – je přirozeně určen více pro život manželský než politický“.

Logika odpuštění a milosrdenství vždycky vítězí

Út, 01/01/2019 - 22:21
Naše srdce jsou dosud proniknuta vánoční radostí, a nadále zní úžasná zvěst, že se nám narodil Kristus a přináší světu pokoj. V tomto radostném klimatu dnes slavíme svatého Štěpána, jáhna a prvomučedníka. Mohlo by se zdát, že přiřazení památky svatého Štěpána k Ježíšovu narození je nenáležité, protože působí kontrast mezi radostí v Betlémě a dramatem Štěpána, ukamenovaného v Jeruzalémě během prvního pronásledování rodící se církve.

Bůh je „rodičem“, základem a silou našeho bratrství

Po, 31/12/2018 - 21:50

Vánoční poselství papeže Františka z Náměstí sv. Petra.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 2 hosté.

Kdo je nový

  • rozalka
  • miki
  • Trtci
  • Michaela
  • miško

pečeť