Rádio Vaticana

Syndikovat obsah RadioVaticana.cz
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Aktualizace: 2 hodiny 41 min zpět

Víra přibývá rozdáváním a roste rizikem

2 hodiny 41 min zpět

Homilie papeže Františka při kanonizační liturgii 13. října, nám. sv. Petra.

Ježíš nepřinesl na zem podvečerní vánek, nýbrž oheň

So, 12/10/2019 - 18:39

Homilie papeže Františka při mši svaté na zahájení biskupské synody o Amazonii, 6. října, v bazilice sv. Petra.

Víra není domýšlivá a sebejistá

So, 12/10/2019 - 18:39

Dnešní evangelium (srov. Lk 17,5-10) prezentuje téma víry, navozené prosbou učedníků: »Dej nám více víry!« (v.6). To je krásná modlitba, kterou bychom se měli modlit během dne: „Pane, dej mi více víry!“. Ježíš odpovídá pomocí dvou obrazů: hořčičného zrnka a ochotného služebníka.

Soucit je podstatná náležitost Ježíšových učedníků

Pá, 11/10/2019 - 23:24

Promluva papeže Františka na konzistoři svolané ke jmenování třinácti nových kardinálů, bazilika sv. Petra.

Fungující zákony a mediální lynč

St, 09/10/2019 - 19:12

Zpráva o vyšetřování, které vede vatikánská prokuratura a týká se několika osob, jež pracují v úřadech Svatého stolce, měla pochopitelně značný ohlas ve sdělovacích prostředcích.

O Skutcích apoštolů - »zvěstoval mu o Ježíšovi«

Út, 08/10/2019 - 21:29

Po Štěpánově mučednictví se zdálo, že Boží Slovo je zadrženo, protože »se strhlo veliké pronásledování církevní obce« (Sk 8,1). Apoštolové zůstali v Jeruzalémě, ale mnozí křesťané se potom rozprchli po celém Judsku a Samařsku.

Z misijního poslání církve není nikdo vyloučen

Po, 07/10/2019 - 18:37

Homilie papeže Františka při nešporách 1. října v bazilce sv. Petra.

Nemůžeme neplakat

So, 05/10/2019 - 20:46

Homilie papeže Františka při mši na Světový den migrantů a uprchlíků na Náměstí sv. Petra.

Pěstujme paměť, aby se naše kořeny nezměnily v trosky

Čt, 03/10/2019 - 23:08

Předmluva papeže Františka ke kniza italského novináře Marcella Filotei

Obrátit tendenci vedoucí do propasti

St, 02/10/2019 - 19:24

“Zelená abeceda papeže Františka. Zachránit zemi a žít šťastně” – tak nazvala svou novou knihu italská novinářka Franca Giansoldati. Jako specialistka na náboženskou tematiku v italském deníku Il Messaggero sleduje dění ve Vatikánu již přes dvacet let. Ve své poslední knize se nechala inspirovat encyklikou Laudato si´ a papež František ji opatřil svou předmluvou, v podobě listu adresovaného autorce:

O Skutcích apoštolů - »plný Ducha svatého« (Sk 7,55)

Út, 01/10/2019 - 19:07

Mezi diakonií a mučednictvím

Synodu o Amazonii předjímá encyklika Pia X.

Po, 30/09/2019 - 21:05

Když papež František vyhlašoval synodu o Amazonii, měl jistě na mysli rovněž encykliku, kterou před stoletím jeho předchůdce sv. Pius X. věnoval americkým domorodcům a v níž pranýřoval veškerá zvěrstva, která se na nich dějí. Jde o Lacrimabili statu, datovanou 7. červnem 1912.

Naplňovat proroctví

So, 28/09/2019 - 21:44

Stejně jako byl samotný Druhý vatikánský koncil poprvé v dějinách církve přehlušen a zacloněn mediální „pozorností“ s jejími protikladnými interpretacemi, takže se šířilo spíše nedorozumění než prohloubení víry, a to zejména mezi samotnými věřícími, včetně kněží a občas i biskupů, dělo se totéž vzhledem k postavě papeže.

Zajišťovat se nikoli světským úspěchem, nýbrž životem věčným

So, 28/09/2019 - 21:44

Podobenství, jež podává evangelium této neděle (srov. Lk 16,1-13), má jako hlavní postavu chytrého a nepoctivého správce obviněného, že zpronevěřuje majetek bohatého zaměstnavatele, který ho chce propustit.

Nejsme inspektoři životů druhých, nýbrž zastánci dobra všech

Pá, 27/09/2019 - 19:33

Homilie papeže Františka při mši svaté na náměstí před katedrálou v Albanu.

O Skutcích apoštolů - »Nevydávejte se v nebezpečí, že byste bojovali proti Bohu«

Út, 24/09/2019 - 17:15

Pokračujeme v katechezi o Skutcích apoštolů. Petr a apoštolové odpověděli odvážně na zákaz židovské velerady učit ve jménu Kristově, že nemohou být poslušní tomu, kdo chce zabránit šíření evangelia ve světě. Dvanáct apoštolů tak vykazuje „poslušnost víry“, kterou chtějí vzbudit ve všech lidech (srov. Řím1,5). Počínaje Letnicemi totiž nejsou „sami“. Zakoušejí onu zvláštní součinnost, která je decentralizuje a přiměje říkat: »my a Duch svatý« (Sk 5,32

Otec Koláček zprostředkovával pocit spojení se srdcem katolické církve

So, 21/09/2019 - 20:12

Byl jsem velice hluboce zasažen upřímným poděkováním, které jménem církve v České republice pronesl na pohřbu otce Koláčka minulý čtvrtek rektor České papežské koleje Nepomucenum, který poděkoval za jeho službu a hlas.

Bůh zachraňuje nabídkou, nikoli nařízením

So, 21/09/2019 - 20:12

Dnešní evangelium (Lk 15-1-32) začíná těmi, kdo kritizují Ježíše, když jej spatří ve společnosti celníků a hříšníků, a s opovržením poznamenávají: »Přijímá hříšníky a jí s nimi« (v.2). Tato věta se ve skutečnosti stává znamenitou zprávou. Ježíš přijímá hříšníky a jí s nimi. To se děje s námi na každé mši v každém kostele: Ježíš nás rád přijímá u svého stolu, kde za nás obětoval sebe sama.

Pokud se vězení uzavře naději, společnost přijde o budoucnost

Pá, 20/09/2019 - 19:05

Promluva papeže Františka na audienci Italské vězeňské stráži, nám. sv. Petra.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Kdo je nový

  • rozalka
  • miki
  • Trtci
  • Michaela
  • miško

pečeť