Rádio Vaticana

Syndikovat obsah RadioVaticana.cz
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Aktualizace: 3 hodiny 7 min zpět

Ježíš si od nás nedal zaplatit za naše vykoupení

3 hodiny 7 min zpět
Dnešní evangelní epizoda (srov. Mk 12,38-44) uzavírá sérii ponaučení, která pronesl Ježíš v jeruzalémském chrámu, a klade důraz na dvě protikladné postavy: učitele Zákona a vdovu. Proč protikladné? Učitel Zákona zastupuje významné, bohaté a vlivné osoby; vdova zastupuje ty poslední, chudé a slabé.

O polském „nacionalismu“

3 hodiny 7 min zpět
Mariánský titul „Královna Polska“, který denně zní ve svatyni v Čenstochové, není plodem nacionalismu našich severních sousedů, jak by bylo možno se domnívat bez znalosti jeho historického původu.

O přikázáních – Nepokradeš

3 hodiny 7 min zpět
Pokračováním ve výkladu Desatera, přicházíme dnes k sedmému přikázání: »Nepokradeš«. Slyšíme-li jej, vybaví se nám téma krádeže a respekt vůči vlastnictví druhých. Neexistuje kultura, ve které by krádež a zpronevěra dober byly dovoleny; lidská vnímavost je velice citlivá na obranu vlastnictví. Stojí však za to otevřít se širšímu výkladu tohoto přikázání a zaměřit se na téma majetku ve světle křesťanské moudrosti.

Bombardování Vatikánu před 75 lety bylo zacíleno na rozhlasový vysílač

Ne, 11/11/2018 - 23:38
Vatikán. „První bombardování Vatikánu se odehrálo 5. listopadu 1943, ve dvacet hodin deset minut“, píše ve svých poznámkách mons. Domenico Tardini, sekretář Kongregace pro mimořádné církevní záležitosti, tedy dnešní sekce pro vnější vztahy státního sekretariátu Svatého stolce. Blíže neurčené letadlo shodilo na městský stát pětici tříštivých pum, poškodilo několik objektů, a přestože si bombardování nevyžádalo oběti na životech, vyvolalo odsouzení sdělovacích prostředků vzhledem k vatikánské neutralitě i šok mezi římskými obyvateli.

Bůh, který je láska, nás stvořil, abychom měli rádi druhé

So, 10/11/2018 - 21:44
Jádrem evangelia této neděle (srov. Mk 12,28b-34) je přikázání lásky: lásky k Bohu a lásky k bližnímu. Učitel Zákona se ptá Ježíše: »Které přikázání je první ze všech?« (v.28).

K významu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí

So, 10/11/2018 - 21:44
Na 3. listopad připadá jedno smutné výročí. Před 100 lety byl na Staroměstském náměstí v Praze stržen Mariánský sloup. Zvláštní nicméně je to, že některým lidem se tento čin vůbec jako smutný nejeví a to dokonce do té míry, že bojovně vystupují proti odhodlaným nadšencům, kteří z lidových sbírek pořídili jeho kvalitní kamenosochařskou kopii, shromáždili tisíce podpisů pod svou petici a žádali o jeho obnovu.

Z života přetrvá nikoli to, co jsme získali, nýbrž to, co jsme darovali

Pá, 09/11/2018 - 20:30
Homilie papeže Františka při zádušní mši za kardinály a biskupy v bazilice sv. Petra.

Narodili jsme se, abychom už nezemřeli, ale těšili se z Božího štěstí

St, 07/11/2018 - 16:46

Papež František před mariánskou modlitbou na slavnost Všech svatých 1. listopadu, nám. sv. Petra

 

O přikázáních – V Kristu se naplňuje naše snubní povolání

Út, 06/11/2018 - 20:48

Dnes bych chtěl dokončit katechezi o šestém přikázání Desatera – „Nesesmilníš“ – a podtrhnout, že věrná Kristova láska osvěcuje prožívání krásy lidských citů. Naše citová dimenze je totiž povolána k lásce, projevující se věrností, vlídností a slitováním. Toto je velice důležité, že totiž láska se projevuje věrností, vlídností a slitováním.

Hlavním cílem synody není dokument

So, 03/11/2018 - 21:00
Dnes ráno jsme v bazilice sv. Petra sloužili mši na zakončení biskupské synody věnované mládeži. První čtení z proroka Jeremiáše (31, 7-9) s tímto momentem mimořádně ladilo, protože přináší slovo naděje, jež dává svému lidu Bůh.

Cítit potřebu spásy je počátek víry

So, 03/11/2018 - 21:00

Homilie papeže Františka při mši na zakončení biskupské synody o mládeži, víře a rozlišování povolání v bazilice sv. Petra.

 

Synoda není parlament, Matku církev je třeba hájit, nikoli špinit

Pá, 02/11/2018 - 18:25
Promluva papeže Františka na závěr zasedání biskupské synody o mládeži, víře a rozlišování povolání ze soboty 27. října v aule Pavla VI.

O přikázáních – Nesesmilníš

Út, 30/10/2018 - 18:49
V cyklu našich katechezí o Desateru dnes přicházíme k šestému přikázání, které se týká citové a pohlavní sféry a zní: „Nezcizoložíš“. Bezprostředně odkazuje k věrnosti, takže žádný lidský vztah postrádající věrnost a oddanost není autentický.

Mlčeti zlato

So, 27/10/2018 - 20:05
Zdá se, že veřejný diskurs v občanské společnosti a nezřídka i v církvi - na místní i všeobecné rovině -  dospívá pomalu, ale jistě do fáze, v níž bude nejadekvátnější reakcí jedině mlčení. Mechanismus mediálního průmyslu nezadržitelně běží a nadále roztáčí spirálu informací, jejichž pravdivost je zřídka brána v potaz jak jejich tvůrci, tak jejich konzumenty.

Cesta lásky je vždycky „ztrátová“

So, 27/10/2018 - 20:05
Dnešní evangelium (srov. Mk 10,35-45) popisuje Ježíše, který se opět a velice trpělivě snaží korigovat učedníky a obrátit je ze světského smýšlení na Boží smýšlení.

O přikázáních - Lhostejnost zabíjí

Út, 23/10/2018 - 18:01

Chtěl bych dnes pokračovat v katechezi o pátém přikázání desatera „Nezabiješ“. Zdůraznili jsme již, jak toto přikázání vyjevuje vzácnost, posvátnost a nezcizitelnost lidského života v Božích očích. Nikdo nemůže pohrdat životem druhého ani svým vlastním. Člověk totiž v sobě nese Boží obraz a je předmětem jeho nekonečné lásky, bez ohledu na situaci, v níž byl povolán k bytí.

Pravda nás osvobodí

Po, 22/10/2018 - 16:12

„Pravda vás osvobodí“ – odpověděl kdysi papež Jan Pavel II. na otázku, jakou větu by zachoval, kdyby mělo lidstvo přijít o Bibli. Na dnešní den připadá 40. výročí jeho volby a sluší se tedy připomenout základní kameny jeho učení. Italský měsíčník Il Timone se tohoto nesnadného úkolu zhostil a vyšel přitom z úsudku emeritního papeže Benedikta XVI., který v roce 2014 označil za základní dokumenty magisteria Jana Pavla II. pět encyklik: Redemptor hominis z roku 1979, Redeptoris missio z roku 1990, Veritatis splendor z roku 1993, Evangelium vitae z roku 1995 a Fides et ratio z roku 1998.

 

Ježíš je radikální. Dává všechno a žádá všechno.

So, 20/10/2018 - 16:53

Homilie papeže Františka při kanonizační liturgii 14. října, nám. sv. Petra.

O přikázáních - Nezabiješ

Út, 16/10/2018 - 17:03
Dnešní katecheze je věnována pátému přikázání: Nezabiješ. Jsme už v druhé části Desatera, která se týká vztahů k bližnímu; a toto přikázání se svou stručnou a rozhodnou formulací vypíná jako obranná hradba základní hodnoty mezilidských vztahů, totiž hodnoty života.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 5 hostů.

Kdo je nový

  • rozalka
  • miki
  • Trtci
  • Michaela
  • miško

pečeť