Rádio Vaticana

Syndikovat obsah RadioVaticana.cz
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Aktualizace: 4 hodiny 16 min zpět

O Skutcích apoštolů - »jazyky jako z ohně«

4 hodiny 16 min zpět

Letnice a dynamis Ducha, který rozněcuje lidské slovo činí jej evangeliem.

Trojice není teologická svízel, nýbrž skvostné tajemství Boží blízkosti

4 hodiny 16 min zpět

Homilie papeže Františka ze slavnosti Nejsvětější Trojice ve středoitalském městečku Camerino.

O Skutcích apoštolů – »byl přibrán k jedenácti apoštolům«

Út, 18/06/2019 - 22:58

Začali jsme cyklus katechezí, sledujících „cestu“ evangelia, jak ji podává kniha Skutků apoštolů, neboť tato kniha bezpečně ukazuje putování evangelia, a jak evangelium putuje stále dál a dál... Všechno začíná Kristovým zmrtvýchvstáním, které není jednou z mnoha událostí, nýbrž zdrojem nového života.

Duch svatý nás resuscituje zevnitř

So, 15/06/2019 - 20:20

Homilie papeže Františka při liturgii Seslání Ducha svatého, nám. sv. Petra.

Církev slouží Bohu, který koná divy, a divům, jež koná Bůh

Pá, 14/06/2019 - 23:09

Homilie papeže Františka při vigilii Seslání Ducha svatého 8. června, nám. sv. Petra.

O apoštolské cestě do Rumunska

Út, 11/06/2019 - 21:26

Koncem minulého týdne jsem vykonal apoštolskou cestu do Rumunska, kde mne přijal prezident a premiérka. Moje poděkování patří jim a dalším občanským i církevním představitelům a všem, kteří spolupracovali na realizaci této návštěvy. Děkuji zvláště Bohu, který umožnil Petrovu nástupci vrátit se do této země dvacet let po návštěvě sv. Jana Pavla II.

Evropa je napadána ideologiemi, které nemají evropský původ

Ne, 09/06/2019 - 22:53

V neděli (2.6.) během zpáteční cesty z pastorační návštěvy v Rumunsku se konala na palubě letadla asi půl hodinová tisková konference s papežem Františkem.

Vzdávám hold synům řecko-katolické církve

So, 08/06/2019 - 21:22

Papež František před mariánskou modlitbou Regina Caeli, Blaj - Rumunsko.

Zlo nelze napravit zlem

So, 08/06/2019 - 21:22

Pozdrav Svatého otce romské komunitě, Blaj - Rumunsko.

Postoj milosrdenství k tyranům je prorocké poselství

So, 08/06/2019 - 21:22

Homilie papeže Františka při beatifikaci sedmi řecko-katolických biskupů - mučedníků komunistického útlaku 2. června v rumunském městě Blaj.

Putovat znamená věřit Pánu, že přichází

Pá, 07/06/2019 - 18:06

Homilie papeže Františka při mši v mariánské svatyni Şumuleu Ciuc, Rumunsko.

Ať oheň Duch svatého stráví naši nedůvěru

Čt, 06/06/2019 - 21:41

Promluva papeže Františka na setkání s patriarchou Danielem a svatým synodem, Bukurešť.

Pomoz nám, Otče, věřit v to, oč prosíme

Čt, 06/06/2019 - 21:41

Promluva papeže Františka před modlitbou Otčenáš v rumunské pravoslavné katedrále v Bukurešti.

Víra se chvěje, když se zabydluje ve smutku

Čt, 06/06/2019 - 21:41

Homilie papeže Františka při mši v katolické katedrále 31. května v Bukurešti.

Návrat k duši zaručuje budoucnost národa

Čt, 06/06/2019 - 21:41

Promluva Svatého otce při setkání s veřejnými představiteli, Prezidentský palác v Bukurešti, 31. května 2019

Ježíš před rozlíceným davem mlčel

St, 05/06/2019 - 18:29

Rozhovor papeže Františka s Valentinou Alazraki pro mexickou televizní stanici Televisa, odvysílaný 28. května 2019.

O Skutcích apoštolů – »poskytl jim důkazy, že žije... přikázal... aby čekali na Otcovo zaslíbení«

Út, 04/06/2019 - 23:15

Začínáme dnes nový cyklus katechezí o knize Skutků apoštolů. Tato biblická kniha, kterou napsal evangelista svatý Lukáš, vypráví o cestě. O jaké cestě? O cestě evangelia světem, a ukazuje nám, jak podivuhodně se snoubí Boží Slovo a Duch svatý, který zahajuje evangelizaci. Aktérem Skutků je právě tento živý a účinný pár: Slovo a Duch.

Dějiny nejsou nekonečné

So, 01/06/2019 - 23:01

Nebeské království nebude nastoleno politicky, jak Ježíš několikrát výslovně podotýká. Není totiž z tohoto světa, jehož vládcem je otec lži v důsledku prvotního hříchu a Božího dopuštění.

Boží Duch vede nás a církev

So, 01/06/2019 - 23:01

Evangelium této 6. neděle velikonoční nám prezentuje úryvek z promluvy, kterou pronesl Ježíš k apoštolům při Poslední večeři (srov. Jan 14,23-29). Mluví o působení Ducha svatého a slibuje: »Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já« (v.26). Před blížícím se  ukřižováním Ježíš ujišťuje apoštoly, že nezůstanou sami.

Evangelium učí, že problémy se v církvi neřeší podle připraveného receptu

St, 29/05/2019 - 19:08

Homilie papeže Františka při mši sloužené na zahájení plenárního zasedání Caritas Internationalis, 23. května, v bazilice  sv. Petra.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 1 host.

Kdo je nový

  • rozalka
  • miki
  • Trtci
  • Michaela
  • miško

pečeť