Rádio Vaticana

Syndikovat obsah RadioVaticana.cz
RadioVaticana.cz, nejnovější články.
Aktualizace: 33 min 54 sek zpět

Kristovo zmrtvýchvstání je nejpřevratnější událost lidských dějin

33 min 54 sek zpět

Dnes a po celý tento týden pokračuje v liturgii i v životě velikonoční radost z Ježíšova zmrtvýchvstání, jehož zázračný úkaz jsme si připomněli včera.

Vzkříšený Kristus je mládím každého z nás i celého světa

33 min 54 sek zpět

Velikonoční poselství papeže Františka na Svatopetrském náměstí.

Zmrtvýchvstalý Ježíš obrací naruby naše zklamání

33 min 54 sek zpět

Homilie papeže při Velikonoční vigilii, 20. dubna 2019 v bazilice sv. Petra

O spirituální dimenzi západního malířství

33 min 54 sek zpět

V milánském Palazzo Reale mohou návštěvníci až do 2. června obdivovat díla mistra italské renesance Antonella da Messina. Do lombardské metropole bylo svezeno 19 z celkem třiceti pěti zachovaných děl tohoto sicilského malíře, žijícího v letech 1430 až 1479, v jehož díle se v jedinečné syntéze snoubí bravura vlámských malířů s italským humanismem, smysl pro detail a dokonalá technika s vyjádřením nálad, povahových rysů a jedinečných nahodilostí, díky nimž před divákem zobrazené postavy nebývale reálně ožívají.

„Opovržený, opuštěný od lidí“ (Iz  52,2-3)

33 min 54 sek zpět

Těmito slovy proroka Izaiáše začala dnešní bohoslužba slova. Následný přednes pašijí propůjčuje tomuto tajemnému muži bolesti, opovrženému a opuštěnému od lidí, jméno a tvář Ježíše Nazaretského. Dnes chceme rozjímat o Ukřižovaném, který je podán právě takto, totiž jako prototyp a představitel všech opuštěných, vyděděných a skartovaných, před nimiž odvracíme tvář na druhou stranu, abychom je neviděli.

Když pomazáváme, jsme znovu pomazáváni vírou svého lidu

33 min 54 sek zpět

Homilie papeže Františka na mši při svěcení olejů, Zelený čtvrtek 18. dubna v baz. sv. Petra.

Velikonoce – modlitba k Otci ve zkoušce

33 min 54 sek zpět

V těchto týdnech uvažujeme o modlitbě Otčenáš. Nyní, těsně před Velikonočním triduem, se zastavme u několika slov, kterými se Ježíš modlil k Otci v Utrpení.

Církev a skandál zneužívání

Ne, 21/04/2019 - 22:53

Poznámky emeritního papeže Benedikta XVI. datované 11. dubna 2019.

Ježíš zničil triumfalismus svým Umučením

So, 20/04/2019 - 20:54

Homilie papeže Františka na Květnou neděli, nám. sv. Petra.

Gesto Služebníka Božích služebníků

Pá, 19/04/2019 - 17:43

Překvapivé a jímavé gesto, jímž František v Domě sv. Marty zakončil dvoudenní duchovní obnovu pro politické špičky Jižního Súdánu, dýchá evangeliem. Stalo se tak přesně týden před tím, kdy se na Zelený čtvrtek toto gesto opakuje v kostelech celého světa při mši na památku Večeře Páně, kdy Ježíš před svým Umučením omyl apoštolům nohy a ukázal jim cestu, kterou se mají dát.

O Otčenáši - Odpusť nám naše viny

Út, 16/04/2019 - 23:44

Po prosbě k Bohu o vezdejší chléb vstupuje modlitba Otčenáš na pole našich vzájemných vztahů. Ježíš nás učí prosit Otce: »Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům« (Mt 6,12). Stejně jako potřebujeme chléb, je nám zapotřebí odpuštění. A to každý den.

Bůh osvobozuje odpuštěním

So, 13/04/2019 - 23:32

Tuto pátou neděli postní nám liturgie prezentuje příběh ženy přistižené při cizoložství (srov. Jan 8,1-11). Stojí v něm proti sobě dvě stanoviska: farizejů a učitelů Zákona na jedné straně a Ježíše na druhé.

Pravé smíření nelze uskutečnit verbálně

So, 13/04/2019 - 23:32

Právě dnes před pěti lety byl v syrském Homsu, tehdy kontrolovaném takzvanou demokratickou opozicí, popraven dvěma ozbrojenci 76 letý holandský jezuita Frans van der Lugt (1938-2014), který žil v Sýrii bez mála půl století. Stalo se tak dva roky poté, co se na vlastní nebezpečí rozhodl odmítnout evakuaci a zůstal spolu se zbytkem křesťanské komunity ve městě, které bylo osvobozeno měsíc po jeho smrti.

Katecheze o apoštolské cestě do Maroka

Út, 09/04/2019 - 23:31

V sobotu a neděli jsem uskutečnil apoštolskou cestu do Maroka na pozvání Jeho Veličenstva krále Mohameda VI. Jemu a dalším marockým představitelům znovu děkuji za vřelé přijetí a veškerou spolupráci. Zejména králi, který se ke mně choval velice bratrsky a přívětivě.

Plody ještě nejsou, ale vidíme mnoho květů

Ne, 07/04/2019 - 18:26

Během návratu z Maroka proběhla na palubě Boeingu 737 Royal Air Maroc tisková konference. Papež František hovořil s novináři o dialogu s muslimy; deklaraci o Jeruzalému označil za krok kupředu; ohledně migrantů apeloval na Evropu; „lidská práva jsou přednější než dohody,“ citoval řeckého premiéra Alexise Tsiprase. Zmínil se o výhradě svědomí v souvislosti s eutanázií, vyjádřil se rovněž k případu kardinála Barbarina a došlo také na roli zlého ducha v případech zneužívání nezletilých. Tisková konference trvala přes třicet minut.

Venku zůstanou pouze ti, kdo se nechtějí účastnit Otcovy radosti

So, 06/04/2019 - 22:41

Homilie papeže Františka při mši sv. ze 4. neděle postní, Rabat - Maroko.

Modlitba nerozlišuje, neodděluje a nemarginalizuje

So, 06/04/2019 - 22:41

Promluva papeže Františka na setkání s duchovenstvem v katolické katedrále v Rabatu, Maroko.

Některé hlasy přetvářejí odlišnosti a vzájemnou neznalost na důvody k rivalitě a rozvratu

Pá, 05/04/2019 - 18:05

Promluva papeže Františka k občanské společnosti a diplomatickému sboru v hlavním městě Maroka, Rabat.

Nejste na okraji, nýbrž v srdci církve

Pá, 05/04/2019 - 18:05

Papež František na setkání s migranty na Charitě v Rabatu, Maroko.

Vraťme svátosti smíření místo, které jí náleží

Čt, 04/04/2019 - 21:55

„Zůstaly jenom ty dvě: nešťastnice a milosrdenství“ (In Joh 33,5). Těmito slovy rámuje sv. Augustin vyvrcholení evangelního úryvku, který jsme právě vyslechli. Odešli všichni, kdo chtěli ženu kamenovat nebo obviňovat Ježíše z nedodržování zákona. Odešli, nic dalšího je nezajímalo. Ježíš však setrval.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Kdo je nový

  • rozalka
  • miki
  • Trtci
  • Michaela
  • miško

pečeť