Květen 2013

Ohlášky - 26.5.2013 - SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 • Minulou neděli se při sbírce na církevní školství vybralo 11.093,- Kč. Všem, kteří jste přispěli ať Bůh odplatí.
 • Dnes v 15 hodin se koná poutní mše svatá u kaple Nejsvětější Trojice. Z důvodu nejistého počasí bylo procesí zrušeno. Hlavním celebrantem bude ředitel Papežských misijních děl v ČR P. Jiří Šlégr. Veškerý další program, který byl plánovaný u Trojice, se přesouvá do Besedy. Začínáme v 17 hodin povídáním Otce Jiřího o misiích. Dále budou následovat soutěže nejen pro děti a můžete ještě společně posedět v družném rozhovoru. Občerstvení je zajištěno. Buchty se budou přijímat v době od 14.15 hodin do 14.45 hodin v Besedě a pak v 16.30 hodin do 17.00 hodin. Již teď se těšíme, která buchta bude vyhlášena „Nejlepší buchtou Nivnice“.

Ohlášky - 19.5.2013 - SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SV.

 • Minulou neděli se při Misijním koláči vybralo 10.221,- Kč. Ještě jednou děkuji všem, kdo jste se do této záslužné akce zapojili.
 • Chtěl bych poděkovat všem za přípravu slavnosti 1. sv. přijímání (rodičům, příbuzným i ostatním farníkům). Choďte, prosím, s dětmi tento týden častěji na mši svatou a ke svatému přijímání. Pokud je to možné, přijďte v kroji také na pouť ke Trojici a potom o týden později na slavnost Těla a Krve Páně do eucharistického průvodu.

Zkouška malé scholy.

Pouť u Trojice

Vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí dochází k úpravě programu.

Mše svatá u kaple Nejsvětější Trojice začne v 15: 00 hodin, hlavním celebrantem bude ředitel Papežských misijních děl P. Jiří Šlégr. (Průvod od kostela ke kapli nebude!!)

Po skončení mše svaté se přesuneme do Besedy, kde v 17:00 hodin proběhne povídání o misiích doprovázené fotkami z cest P. Jiřího Šlégra a beseda. Po této projekci bude prostor pro společné popovídání u občerstvení. Pro velké i malé budou připraveny soutěže.

Buchty se budou přijímat v době od 14:15 hodin do 14:45 hodin v Besedě a pak v 16:30 hodin do 17:00 hodin. Již teď se těšíme, která buchta bude vyhlášena Nejlepší buchtou Nivnice.

V předvečer této slavnosti, v sobotu 25. května, vás také srdečně zveme do kaple Nejsvětější Trojice na společnou adoraci za farnost a celou obec. Začátek je ve 21 hod. a zakončení ve 23.00.

Ohlášky - neděle 12.5.2013

 • Dnes ve 14.00 h začínají pobožnosti ke sv. Aloisovi v kapli „Na Hůrce“. Svatý Alois Gonzaga je patronem mládeže, přijďte se modlit za své děti a vnuky.
 • Ve středu 15. 5. proběhne od 14.00 hodin úklid kostela před svatým přijímáním. Kdo může, přijďte prosím pomoci. S sebou dle možností vezměte kbelík, hadr, motyku, metlu... Děkujeme předem ochotným pomocníkům. Prosíme také ty, kteří mají nějakou zeleň na květinovou výzdobu, ať ji přinesou do čtvrtka do úklidové místnosti kostela.
 • Ve středu večer po májové pobožnosti se konají v kapli sv. Jana Nepomuckého modlitby k tomuto světci.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Kdo je nový

 • rozalka
 • miki
 • Trtci
 • Michaela
 • miško

pečeť