Ohlášky - 13.3.2016 - 5. neděle postní

Verze pro tisk
  • Při sbírce „Haléř sv. Petra“ se vybralo 25.664,- Kč. Všem, kdo jste přispěli, ať Bůh odplatí.
  • Na Květnou neděli se po obou mších svatých uskuteční již tradiční Misijní jarmark. Pokud chcete nabídnout své výrobky k prodeji, dodejte je do soboty 19. 3. na faru. Děkujeme.
  • Zveme všechny šikovné děti na na misijní tvoření na faře. Těšíme se na vás ve středu 16. 3. od 16.00 do 18.00 hodin. A aby ani dospěláci nepřišli zkrátka, pro ně je na faře od 19.30 připraveno večerní tvoření.
  • Tuto sobotu před Květnou nedělí je od 9 hod. společná velikonoční zpověď. Využijte této příležitosti v hojném počtu. Ve Svatém týdnu budu zpovídat pouze v úterý přede mší svatou.
  • Do příští neděle můžete v sakristii zapisovat nemocné. Budu je navštěvovat v pondělí Svatého týdne od 8 hod.
  • Společné udílení svátosti nemocných v kostele bude v úterý Svatého týdne v 18.00 při večerní mši svaté.
  • Postní děkanátní setkání mládeže se uskuteční v sobotu 19. března. Začátek je ve farním kostele v Uherském Brodě v 9.30 hod. Těšit se můžete na společně prožitou mši svatou, křížovou cestu, katechezi o svátosti smíření, workshopy, přednášky a závěrečnou adoraci.
  • Společenství mládeže z naší farnosti zve všechny farníky na Květnou neděli na venkovní křížovou cestu. Vychází se ve 14 hod. od kostela.
  • Na Květnou neděli si přineste do kostela ratolesti na posvěcení a také postní krabičky, kde jste dávali své ušetřené peníze. Pokud jste krabičku neměli, můžete dát peníze do označené pokladničky vzadu na sloupu. 

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť