Ohlášky - 13.8.2017 - 19. neděle v mezidobí

Verze pro tisk
  • Veliké poděkování patří všem, kteří vedli, připravili, zúčastnili se či jakkoliv přispěli k přífarnímu táboru! Ať Vám tuto službu dětem a Bohu odplatí Bůh požehnáním!
  • V sobotu 19. 8. 2017 v 16:00 mají na Faře schůzku ministranti s panem Farářem. Děkujeme!
  • Kvůli změně kněží v naší farnosti a jinému termínu dovolené došlo také k posunu některých úmyslů mší svatých. Pozorně sledujte ohlášky a pokud by termín někomu nevyhovoval, přijďte se, prosíme, domluvit do sakristie.
  • Na nástěnce najdete nabídku Brněnské akademie třetího věku na vzdělávací kurzy.
  • Děkanátní pouť na Velehrad za obnovu rodin a duchovní povolání bude v sobotu 2. 9. 2017.
  • Na příští rok 2018 bude na podzim vydán Děkanátní kalendář s fotografiemi i z naší farnosti.

„ Ježíši, důvěřuji Ti! “ 

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 7 hostů.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť