Ohlášky 2. 1. 2011 - 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ

Verze pro tisk
  • Při sbírce na potřeby farnosti se vybralo 45 536,- Kč a potom ještě na svátek sv. Štěpána 10 987,- Kč. Všem, kteří jste přispěli, ať Bůh odplatí za vaši štědrost.
  • V sobotu 8. ledna 2011 se od 13 hodin uskuteční v naší obci Tříkrálová sbírka. Na sbírku si děti připravte vlastní koruny, kdo má, vezměte si i svůj oblek. Pro ostatní se budou obleky vydávat ve čtvrtek 6. ledna po večerní mši sv. na faře (asi kolem 19.30 hod.). V pátek 7. ledna přijďte i v oblecích na večerní mši svatou, která začíná v 18.00 hod., kde bude požehnání pro koledníky, rozdělíme skupinky a uličky a hromadně se vyfotíme!!! Po sbírce jste zváni na občerstvení na faru. Rozpis skupinek je zde na farním webu nebo v předsíni kostela, případné změny nahlaste do čtvrtka 6. ledna Hance Strommerové.
  • Ve středu 5. 1. 2011 v 9.30 hodin na faře se uskuteční další setkání maminek a dětí.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 2 hosté.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť