Ohlášky 20.4.2014 - ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Verze pro tisk
  •  Otec Petr by chtěl poděkovat všem, kteří jste dnes přišli oslavit Kristovo zmrtvýchvstání. Zvláštní dík pak patří vám, kdo jste se aktivně zapojili do přípravy těchto velikonočních svátků.
  • Při postní almužně se vybralo 6.879,- Kč. Všem, kdo jste si něco ze svého odřekli a přispěli jste druhým, ať Bůh odplatí.
  • Dnes je sbírka na kněžský seminář. Všem, kteří jste přispěli, ať také Bůh odplatí.
  • Duchovní SMS Otce arcibiskupa.
  • Ve čtvrtek po mši svaté se začnou zapisovat úmysly na  2. pololetí a je modlení matek.
  • Biřmovanci mají v pátek v 19. 30  společnou schůzku.

 

 

 

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť