Ohlášky 2.12.2012 - 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

Verze pro tisk
 • Srdečně zveme všechny děti, rodiče i prarodiče do Besedy na dnešní Mikulášskou besídku. Začátek je v 15 hodin.
 • Zítra v pondělí v 19 h je na faře organizační setkání farního plesu.
 • Příští neděli 9. prosince se uskuteční tradiční misijní jarmark. Svoje výrobky můžete do soboty přinášet na faru nebo do úklidové místnosti v kostele. A pokud nechcete tvořit sami, přijďte toto úterý od 19:30 hodin na faru, kde se koná společné adventní tvoření.
 • Radio Proglas vyhlásilo od 1. 10. 2012 veřejnou sbírku na podporu svého vysílání. My máme možnost zapojit se do této akce zakoupením magnetek a spínacích špendlíků se znakem radia Proglas, při misijním jarmarku. Cena 1 kusu je 50,- Kč. Pán Bůh zaplať za Vaši podporu.
 • Milé děti a rodiče, celý advent se budeme kromě neděle a středy společně scházet při mši svaté na roráty. Budeme tak připravovat cestu Pánu Ježíši, aby k nám mohl o Vánocích přijít. Nezapomeňte si vzít lampičky! V úterý po ranní mši svaté vás sv. Mikuláš zve na faru na snídani.
 • Přišlo nové číslo časopisu Milujte se. Na stolku jsou k zakoupení Cyrilometodějské kalendáře za 80,- Kč.
 • Opět se pomalu blíží čas Tříkrálové sbírky. Proto prosíme ochotné koledníčky, aby se do ní zapojili a jejich rodiče, aby je podpořili. Tříkrálové sbírka se bude konat v sobotu 5. ledna 2013. V náboženství dostanete přihlášku, kterou pečlivě vyplňte a odevzdejte buď opět v náboženství nebo do připravené krabičky v předsíni kostela do 21. 12. Tam budou také přihlášky pro děti, které navštěvují školu jinde než v Nivnici nebo se na ně nedostalo. Je možné se přihlásit jako skupinka, ale i jako jednotlivec. Bližší informace upřesníme až těsně před sbírkou.

 

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 2 hosté.

Kdo je nový

 • rozalka
 • miki
 • Trtci
 • Michaela
 • miško

pečeť