Ohlášky - 27.8.2017 - 21. neděle v mezidobí

Verze pro tisk
 • Srdečně děkujeme všem, zvláště paní Michaele Bartoňové, kteří jakkoli přispěli k Farní pouti.
 • Srdečně zveme k účasti na oslavě 10. výročí Misijního klubka v neděli 27. 8. 2017 začínající ve 14:00 mší svatou na farní zahradě. Přijede také ředitel Papežského misijního díla Leoš Halbrštát. Je připravena Misijní kavárna, občerstvení a hry pro děti. Plakátek je na farních internetových stránkách. Zároveň je to příležitost k poděkování Pánu Bohu za prázdniny.
 • Ve čtvrtek 31. 8. 2017 bude po mši svaté modlení matek, na které srdečně zveme.
 • V pátek 1. 9. 2017 bude pan Farář navštěvovat nemocné. Prosíme jejich blízké o nahlášení návštěvy kněze v sakristii. Děkujeme nemocným za modlitby a oběti.
 • V sobotu 2. 9. 2017 v 11:00 hodlají v kostele v Nivnici uzavřít církevní sňatek Michal Hladiš z Nivnice a Veronika Hladišová Hasmandová ze Zátoru Louček. Přejeme Boží požehnání.
 • V pátek 8. 9. 2017 v 15:00 hodlají v kostele v Korytné uzavřít církevní sňatek Jakub Klímek z Nivnice a Lucie Pospíšilová z Uherského Brodu. Přejeme Boží požehnání.
 • V sobotu 9. 9. 2017 v 11:00 hodlají v kostele v Nivnici uzavřít církevní sňatek David Švajda z Uherského Brodu a Kristýna Krajčovičová z Nivnice. Přejeme Boží požehnání.
 • Náboženství se začně učit zřejmě v týdnu od 11. září. Rozvrh hodinu bude vyvěšen na nástěnce a přihlášku děti obdrží od svých třídních učitelů. Děkujeme, že se chcete vzdělávat ve víře.
 • Vzadu na stolku jsou prezenční listiny na pouť na Provodov a na biskupské svěcení Josefa Nuzíka.
 • POUTĚ:
 1. Na Provodov pojedeme na slavnost sv. Václava ve čtvrtek 28. 9., odjezd od kostela bude v 8:30 a příjezd kolem 15:00. Cena je 80,- Kč. Den před poutí (středa 27.9.) se uskuteční na Provodově ve 21:00 adorace.
 2. Biskupské svěcení je v sobotu 14. 10. v Olomouci v katedrále sv. Václava. Cenu, plánovaný odjezd i příjezd upřesníme po zveřejnění programu svěcení.
 3. Na pouť děkanátu Uherský Brod na Velehradě letos nebudeme objednávat autobus, protože termín připadl na sobotu 2.9. tzn. před nivnickými hody.
 • Na nástěnce najdete nabídku Brněnské akademie třetího věku na vzdělávací kurzy.
 • Děkanátní pouť na Velehrad za obnovu rodin a duchovní povolání bude v sobotu 2. 9. 2017.
 • Na příští rok 2018 bude na podzim vydán Děkanátní kalendář s fotografiemi i z naší farnosti.

„ Spolupracujme s našimi anděly strážnými! “

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 2 hosté.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť