Ohlášky - 20.8.2017 - 20. neděle v mezidobí

Verze pro tisk
 • Srdečně zveme k účasti na oslavě 10. výročí Misijního klubka v neděli 27. 8. 2017 začínající ve 14:00 mší svatou na farní zahradě. Přijede také ředitel Papežského misijního díla Leoš Halbrštát,. Je připravena Misijní kavárna, občerstvení a hry pro děti. Plakátek je na farních internetových stránkách. Zároveň je to příležitost k poděkování Pánu Bohu za prázdniny.
 • V sobotu 2. 9. 2017 v 11:00 hodlají v kostele v Nivnici uzavřít církevní sňatek Michal Hladiš z Nivnice a Veronika Hladišová Hasmandová ze Zátoru Louček. Přejeme snoubencům Boží požehnání.
 • Vzadu na stolku jsou prezenční listiny na pouť na Provodov a na biskupské svěcení Mons. Josefa Nuzíka.
 • POUTĚ:
 1. Na Provodov pojedeme na slavnost sv. Václava ve čtvrtek 28. 9., odjezd od kostela bude v 8:30 a příjezd kolem 15:00. Cena je 80,- Kč. Den před poutí (středa 27.9.) se uskuteční na Provodově ve 21:00 adorace.
 2. Biskupské svěcení je v sobotu 14. 10. v Olomouci v katedrále sv. Václava. Cenu, plánovaný odjezd i příjezd upřesníme po zveřejnění programu svěcení.
 3. Na pouť děkanátu Uherský Brod na Velehradě letos nebudeme objednávat autobus, protože termín připadl na sobotu 2.9. tzn. před nivnickými hody.
 4. Farní pouť do východních Čech se uskuteční ve středu 23.8. Navštívíme Koclířov, centrum Fatimského apoštolátu, kde budeme slavit mši svatou. V Hradci Králové navštívíme kostel Nanebevzetí Panny Marie, katedrálu sv. Ducha a Nové Adalbertinum. Na poutním místě Homol vystoupáme za modlitby růžence po 153 schodech ke chrámu zasvěcenému Panně Marii Bolestné. Zde bude malé poděkování za farní pouť a svátostné požehnání. Odjezd je v 5:00 od kostela. Zasedací pořádek neděláme, bude se nastupovat v tom pořadí, jak budete přicházet na stanoviště odjezdu. Zadní dveře autobusu při nástupu nebudou otevřeny. Plánovaný příjezd bude v pozdních večerních hodinách (nejdříve ve 22:00). S sebou: růženec, kancionál, a nakopírované písničky, které jste obdrželi při poutích z minulých let. Pro poutníky, kteří jedou s námi poprvé, písničky dokopírujeme. Dále je důležité si vzít s sebou jídlo a pití na celý den a vhodná je i pohodlná obuv. Budeme se těšit! Děkujeme!
 • Na nástěnce najdete nabídku Brněnské akademie třetího věku na vzdělávací kurzy.
 • Děkanátní pouť na Velehrad za obnovu rodin a duchovní povolání bude v sobotu 2. 9. 2017.
 • Na příští rok 2018 bude na podzim vydán Děkanátní kalendář s fotografiemi i z naší farnosti.

„ Hledejte nejprve Boží království, ostatní Vám bude přidáno! “

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 2 hosté.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť