Ohlášky 31.7.2011 - 18. neděle v mezidobí

Verze pro tisk
  • Otec Petr by chtěl poděkovat všem, kteří jste pomáhali s přípravou a organizací přífarního tábora. Je rád, že se tábor vydařil a věří, že se podařilo začít další pěknou tradici, která je otevřená pro všechny obyvatele Nivnice.
  • Velké poděkování patří také všem mužům, kteří přišli minulou sobotu v hojném počtu na brigádu ke Trojici. Udělal se zase velký kus práce.
  • Mše svatá na charitním domě a pravidelná návštěva nemocných bude až v měsíci září.
  • Ohlášky před sňatkem: Hana Skybová, Nivnice 12 a Milan Šantavý, Uherský Brod 2214 uzavřou dne 6. 8. 2011 v 11 hodin v našem kostele církevní manželství.
  • V sobotu 6. 8. 2011 bude v dominikánském kostele v Uh. Brodě mimořádně mše svatá v 10.00 hod v rámci zahájení cyklopoutě do Madridu na setkání se Svatým otcem. Odpoledne v 16.00 mše sv. nebude.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 1 host.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť