Ohlášky 9. září 2012 - 23. neděle v mezidobí

Verze pro tisk

  • Od tohoto týdne se začne vyučovat náboženství. Rozvrh hodin je na vývěsce nebo ho také najdete na internetových stránkách.

  • Od čtvrtka 13.9. se začnou biřmovanci modlit devítidenní novénu k Duchu svatému. Modlitby začínají v kostele vždy v 19.15 hod. Pokud nebudete moci přijít do kostela, pomodlete se modlitby sami (pokud možno ve stejný čas). K této modlitbě jste zváni také kmotři biřmovanců, rodiče a ostatní příbuzní. Modlitby budou ke stažení na farních stránkách. Choďte také častěji ve všední dny na mši svatou.

  • Minulou neděli se při sbírce na potřeby farnosti vybralo 40.107,- Kč. Všem, kdo jste přispěli, ať Bůh odplatí.

 

  • V sobotu 29. září se koná děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání na Svatém Hostýně. Odjez autobusu v 10.30 od kostela.

            Farní program: 12.30 cesta světla, do 15.00 volno na oběd a k osobní modlitbě

            Děkanátní program: 15.00 růženec, 16.00 adorace, 17.00 mše svatá

            Odjezd z Hostýna asi v 18.30, příjezd do Nivnice kolem 20.30 hod.

            Zapisovat se můžete do 16. září v kostele. Zapsání je závazné, platí  se až v autobuse. 

            Pokud můžete, vezměte si něco na sezení.

            Dospělí platí 120,- Kč, děti do 15 let zdarma.

 

  • Se začátkem nového školního roku přijmou mezi sebe děvčata z misijního klubka nové členy a členky. První schůzka je toto úterý 11.9. v 17.30 na faře. Jste srdečně zváni.

  • Přišlo nové číslo časopisu Nezbeda a Milujte se.

 

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 1 host.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť