Hostýn

Farní pouť na Svatý Hostýn

Datum akce: 
Pátek, 22. Červenec 2016 - 9:15

Mše sv. od 9,15 hod.

Ohlášky - 10.7.2016 - 15. neděle v mezidobí

 • Příští neděli 17. července při mši svaté v 10. 30 budou v naší farnosti přijaty mezi čekatele křtu dvě katechumenky - Lucie Smetanová z Nivnice a Petra Vaďurová z Míškovic, které se už rok připravují na přijetí svátosti křtu. Křest potom bude na konci prázdnin v neděli 28. srpna.
 • Ohlášky před sňatkem: Michal Švestka, Uherský Brod a Petra Dufková, Nivnice, Sídliště 897 uzavřou v sobotu 16.7. 2016 v 11.00 v našem kostele církevní manželství.
 • První autobus na pouť na Hostýn je už plný. V týdnu dám na stolek seznam z Korytné, kde se ještě můžete dopsat.

Ohlášky - 5. 7. 2015 - SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE

 • Minulou neděli se při sbírce na potřeby kostela vybralo 21.141,- Kč. Všem, kdo jste přispěli, ať Bůh odplatí.
 • Srdečně vás zveme na prázdninovou pouť na Sv. Hostýn, která se bude konat v pátek 24. července. Odjezd od kostela v 6.45 a návrat kolem 16 hod. Dospělí platí 150,- Kč, děti 100,- Kč. Zapisovat se můžete vzadu na stolku.
 • Příští neděli bude po mši svaté (ranní i hrubé) Staňa Haluza zapisovat na farní pouť po Jižní Moravě (viz. nástěnka). Kdo máte zájem jet, tak vzadu na stolku jsou k rozebrání lístky, které vyplňte a příští týden společně s penězi odevzdejte. Cena pouti je 1700,- Kč.

Farní pouť na Hostýn

Datum akce: 
Pátek, 19. Červenec 2013 (Celý den)

Změna odjezdu na farní pouť na Hostýn

Odjezd autobusů v pátek 19. července 2013 je posunut z původních 6.15 hod. na 6.30 hod. od kostela.

Ohlášky 9. září 2012 - 23. neděle v mezidobí

 • Od tohoto týdne se začne vyučovat náboženství. Rozvrh hodin je na vývěsce nebo ho také najdete na internetových stránkách.

 • Od čtvrtka 13.9. se začnou biřmovanci modlit devítidenní novénu k Duchu svatému. Modlitby začínají v kostele vždy v 19.15 hod. Pokud nebudete moci přijít do kostela, pomodlete se modlitby sami (pokud možno ve stejný čas). K této modlitbě jste zváni také kmotři biřmovanců, rodiče a ostatní příbuzní. Modlitby budou ke stažení na farních stránkách. Choďte také častěji ve všední dny na mši svatou.

 • Minulou neděli se při sbírce na potřeby farnosti vybralo 40.107,- Kč. Všem, kdo jste přispěli, ať Bůh odplatí.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 12 hostů.

Kdo je nový

 • rozalka
 • miki
 • Trtci
 • Michaela
 • miško

pečeť