Oslava 15. výročí otevření Charitního domu sv. Andělů strážných v Nivnici

Verze pro tisk

Dne 3.10.2013 jsme oslavili malé jubileum 15 let činnosti Charitního domu Nivnice.

Při této příležitosti jsme slavili mši svatou s otcem Petrem Martinkou, na konci mše sv. byla v kapli slavnostně umístěna putovní socha Panny Marie Fatimské, klienti mají možnost se u této sochy pravidelně modlit růženec. Pro všechny zúčastněné na mši bylo připraveno malé pohoštění.

Navštívili nás také paní starostka s místostarostkou a pan ředitel OCH Uherský Brod. Paní starostka s místostarostkou předaly všem klientům i pracovníkům kytičku a zaměstnancům poděkovaly za péči o klienty. Otci Petrovi jsme poděkovali za pravidelné návštěvy klientů, slavení mší svatých a péči o duchovní potřeby našich klientů. Navštívila nás i bývalá paní vedoucí Marie Gregovská, i té jsme poděkovali za práci, kterou věnovala našemu domu. Oslava byla zakončena slavnostním obědem, který pro nás připravili v kuchyni OCH Uherský Brod, všichni byli spokojeni.

Do dalších let Charitnímu domu přejeme, aby i nadále sloužil všem potřebným a mezi zaměstnanci i klienty panovaly dobré vztahy a porozumění.

Ludmila Bartošová
vedoucí CHD Nivnice

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 1 host.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť