Pastýřský list Vánoce 2013

Verze pro tisk

Drazí bratři a sestry,

každému z Vás blahopřeji k vánočním svátkům. Vánoce jsou tak krásné proto, že Bůh přichází mezi nás. My ho očekáváme, jsme pro něj otevření, citliví, vnímaví. Bůh, který je láska, je dnes uprostřed nás. A také působí skrze každého, kdo miluje, je pozorný, naslouchá, obdarovává i přijímá.

Vánoce jsou zvláštním svátkem rodiny. Pokud jsme měli to štěstí vyrůstat v dobré
rodině, zakoušeli jsme právě v ní poprvé atmosféru lásky. Tam jsme byli milováni a tam
jsme se učili milovat, zakoušeli jsme domov. Proto se rádi vracíme domů k rodině, či
vzpomínáme na dětství a zvláště na Vánoce, kdy nám byl Bůh tak blízko. Svátky Boží
blízkosti však nemusejí být jen jednou za rok, ale každý den. Vždyť Pán Ježíš slíbil,
že bude uprostřed nás vždycky, když budeme shromážděni v jeho jménu, v jeho lásce.
Co dělat prakticky, abychom byli doma v Ježíšově jménu a mohli zažít jeho přítom-
nost?
Mít postoj lásky k Bohu i lidem. Láska k Bohu znamená, že mám v sobě pro Boha
místo, že na něho myslím, že s ním počítám, mám radost z toho, že je se mnou a dívá se
na mě. Milovat Boha znamená chtít ho stále poznávat, objevovat, co se mu líbí, a pak
mu dělat radost.
Milovat druhé znamená chtít pro ně dobro, mít na ně čas, být pro ně, naslouchat jim
a snažit se jim porozumět, vyhovět, pomoci jim, ale také vyjádřit uznání, pochválit
a povzbudit.
To obojí může být někdy těžké a náročné, protože naše já je soustředěné příliš na sebe.
Často chceme to, co nám se líbí, co nám dělá dobře. Prosazujeme, co jsme my vymysleli,
naše představy, a to lepší chceme pro sebe. Láska však vyžaduje odvahu zapřít se,
odřeknout si, dát druhému přednost. Milovat druhého stejně jako sebe. Kdo však skutečně
miluje, ten dává snadno přednost milovanému před sebou samým.
Zvláště Vás, manželé, prosím v Roku rodiny: prokazujte jeden druhému svou lásku
každý den, a to tak, aby z Vás měl radost i Bůh. Nezastavte se v lásce, ani kdyby to bylo
těžké, kdyby Vám nestačily síly. V takové chvíli říkejte: Pane Ježíši, já to líp neumím,
ale ty to umíš. Já se ti otevírám a ty mě pronikni a miluj skrze mě. Ty se dívej mýma
očima. Ty se usměj mými rty. Ty pomáhej mýma rukama. Zvláště, když se zdá, že ten
druhý teď nemiluje, doplňte svým příspěvkem společnou lásku o to víc. Když druhému
láska chybí, dávejte mu tím víc lásky Kristovy.
Skrze Vaši manželskou lásku jste se stali spolupracovníky Boha Stvořitele, když jste
dali život dětem. Stejná láska ať Vás vede k vytváření svatého společenství, v němž Vy
i děti zakusíte oblažující Boží přítomnost. To je nejlepší prostředí pro rozvoj Vašich
dětí a pro jejich víru.
Stejně tak prosím Vás, děti. Mějte rádi rodiče i sebe navzájem. Nechtějte pozornost,
lásku či dary jen pro sebe. Buďte jistí, že budete tím šťastnější, čím šťastnějšími uděláte
druhé. Čím víc budete milovat Boha a dělat mu radost, tím víc štěstí Vám dá on.
Ani malí ani velcí, nebuďte smutní, když se to někdy nepovede. Začněte pokaždé
znovu. Umění milovat a žít ve šťastném přátelství s Bohem je veliké umění, které potřebuje
jak nadání, tak trénink, jako každý sport či hudba. Nadání milovat mají všichni,
kterým se Bůh dal poznat, kterým dal víru. Pomáhejte si navzájem v cvičení lásky a navzájem
se povzbuzujte. Jeden druhému buďte trenérem v lásce. Jeden druhého v lásce
předbíhejte. Mějte radost, když se druhému daří milovat a nezapomínejte mu ukázat,
že z něj máte radost, a projevit mu vděčnost a uznání. Pokud se někomu nedaří, buďte
trpěliví a umějte nezdar druhého přejít bez výčitek a zarmoucení. Mějte odvahu nedávat
přednost ničemu před láskou, protože všechno ostatní bez lásky nemá žádnou cenu.
Tak uděláte z vlastní rodiny školu lásky a šťastného společenství. Modlím se za to, aby
to nebyla jen školka či základka, ale časem i škola vysoká.
Pokud jste přijali mou minulou výzvu, udělali jste společnou zkušenost s modlitbou,
se společným otevřením se Bohu. Pokračujte ve společné modlitbě a přidejte cvičení
lásky. Modlitba Vás otevírá pro Boha a Boží láska, kterou si navzájem darujete, umožňuje
zkušenost Boží blízkosti, atmosféru Vánoc.
Každému z Vás přeji šťastné Vánoce dnes a pak ještě mnohokrát znovu prožité bě-
hem příštího roku. Pak bude rok 2014 jedním z nejkrásnějších.
K tomu Vám ze srdce žehná
arcibiskup Jan

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 6 hostů.

Kdo je nový

  • rozalka
  • miki
  • Trtci
  • Michaela
  • miško

pečeť