Vinice Páně 2014/2: Světlo Tobě - editorial

Verze pro tisk

Prázdninové číslo Vinice Páně prosvítá milostí Boží pro naši farnost. Stejně jako přes skla nových vitráží v našem kostele proniká světlo dovnitř chrámu, prochází ke každému z nás Světlo Kristovo. Naši třeťáčci září z prvního setkání se Světlem, mladí z farnosti upevňují své rozhodnutí pro víru ve svátosti biřmování a jako ohnivé plameny světélkují, či žárem sálají na cestě životem. Na každého z nás dopadá paprsek světla v takové míře, v jaké se světlu vystaví, každý je těmito událostmi ovlivněn. 

Kéž je pro Vás čtení momentem nejenom vzpomínek na vlastní duchovní cestu, ale též inspirací pro zářivější a barevnější žití.

Přejeme inspirativní čtení.

redakce Vinice Páně

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 1 host.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť