Chrámový sbor

Verze pro tisk

HISTORIE I SOUČASNOST KOSTELNÍHO SBORU

Již v roce 1878 založil Jakub Opletal „Farní jednotu pěveckou“. Její působení skončilo, když vypukla 1. světová válka. V roce 1917 P. Stanislav Běhal obnovil pěvecký sbor a byl také jejím sbormistrem. V roce 1930 převzal vedení sboru Josef Bartek a mimo chrámové sbory nacvičoval operety. V roce 1958 po tlaku úřadů se sbor přejmenoval na „Osvětovou besedu“ a zúčastňoval se různých soutěží, ve kterých získával první místa. Po čase se sbor opět přejmenoval na „Chrámový sbor".  V roce 1980 se vedení sboru ujímá František Bradáč ml., ale pro nedostatek času se vedení vzdal a toto místo přebírá Stanislav Bartek, avšak sbor vede velmi krátce. Vedení sboru se ujímá Ladislav Hajduch a sbormistrem je do konce roku 2009, kdy sbor v jeho tehdejším složení zaniká.

V novém,tentokrát už omlazeném složení, kostelní sbor začal fungovat na farní hody v roce 2009 a jeho vedení se ujal dlouholetý vedoucí schóly Bohumil Šula. Sbor převzal od začátku roku 2010 funkci chrámového sboru i schóly a začal zpěvem doprovázet mši svatou o svátcích a nedělích a postupně také při svatbách i pohřbech.

Sbor má v repertoáru několik vánočních mší, velikonoční skladby, pašije, spirituály, žalmy,  sakrální skladby známých skladatelů od baroka až po současnost, písně ke svatbám, pohřbům a spoustu kytarových písní  k různým příležitostem. Kromě českých skladeb zpívá i několik cizojazyčných (v latině, angličtině, španělštině a svahilštině).

Na požádání přijede zpívat na svatbu i do okolních obcí.

Kostelní sbor je otevřené společenství, které mezi sebe rádo přijme všechny ty, kteří umí  zpívat a chtějí část svého volného času věnovat této bohulibé činnosti. 

Zkoušky probíhají každý pátek po večerní mši svaté na faře.

Kontaktní osoba - Bohumil Šula, mob. 737 188 284.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 4 hosté.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť