adorační den

Adorační den

Datum akce: 
Úterý, 10. Říjen 2023 (Celý den)

Pondělí 10. 10. je Adoračním dnem. Prosím o zapsání se do rozpisu adorace. Děkuji.

ADORAČNÍ DEN

Datum akce: 
Pondělí, 10. Říjen 2022 (Celý den)

8.00 Zahájení adorace
8-10.00 Svátost smíření
12.00 Modlitby Bratrstva Nejsv. Svátosti Oltář.
18.20 Společné zakončení adorace

Adorační den

Datum akce: 
Neděle, 10. Říjen 2021 (Celý den)

13.00-18.00 Tichá adorace Nejsvětější Svátosti oltářní v rámci Adoračního dne Farnosti

18.00 Svátostné požehnání

Adorační den

Datum akce: 
Středa, 10. Říjen 2018 (Celý den)

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 20 hostů.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť