společenství

ostatní společenství

Akolyté – František Smetana, Josef Kohoutek, František Mahdal, Miroslav Bradáč
Bratrstvo Nejsvětější Svátosti -  kontaktní osoba - Marie Smetanová
KAPR (kamarád Proglasu) / KÁNOE (kamarád Noe) - kontaktní osoba - Hana Strommerová

Společenství manželů

V součastnosti se manželé setkávají každý čtvrtý pátek v měsíci na faře - kontakt - Ludmila a Josef Kohoutkovi.

Ekonomická rada

Ekonomická rada je pomocný a poradní orgán faráře nebo administrátora, který se podílí na hospodaření s majetkem farnosti s péčí dobrého hospodáře. Schází se jednou za dva měsíce nebo dle potřeby.

Otec Zdeněk Klimeš, Josef Strommer, Stanislav Stojaspal, Darina Straňáková

Pastorační rada

Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře nebo administrátora a  spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících. Schází se jednou za dva měsíce nebo dle potřeby.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Kdo je nový

  • rozalka
  • miki
  • Trtci
  • Michaela
  • miško

pečeť