Duben 2017

Ohlášky - 16.4.2017 - Zmrtvýchvstání Páně

 • Chtěl bych poděkovat všem, kteří jste dnes přišli oslavit Kristovo zmrtvýchvstání. Zvláštní dík pak patří vám, kdo jste se aktivně zapojili do přípravy těchto velikonočních svátků.
 • Při postní almužně se vybralo 9.793,- Kč a na misijním jarmarku 12.526,- Kč. Veliké díky za vaše dary.
 • Dnes je sbírka na kněžský seminář. Všem, kteří jste přispěli, ať také Bůh odplatí.
 • Ve čtvrtek se začnou zapisovat úmysly mší svatých na druhé pololetí.

VELIKONOCE 2017 - program

13. dubna - ZELENÝ ČTVRTEK

 • 19.00  Mše sv. na památku Večeře Páně
 • 20.30 - 22.30  Adorace v Getsemanské zahradě

14. dubna - VELKÝ PÁTEK    

 • 8.00  Modlitba se čtením a ranní chvály
 • 15.00  Pobožnost křížové cesty
 • 19.00  Památka umučení Páně

15. dubna - BÍLÁ SOBOTA

 • 8.00  Modlitba se čtením a ranní chvály
 • 9.00 - 18.00  Modlitby u Božího hrobu

16. dubna - SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

 • 5.00  VELIKONOČNÍ VIGILIE | Oslava Kristova vítězství nad smrtí     
 • 10.30  Mše svatá
 • 14.00  Te Deum a Svátostné požehnání
 • Při každé mši svaté bude sbírka na Kněžský seminář a po každé mši svaté bude žehnání velikonočních pokrmů.

17. dubna – VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ

 • 7.30  Mše svatá

Ohlášky - 9.4.2017 - Květná neděle

 • Dnes po mši svaté se koná před kostelem Misijní jarmark. Výtěžek bude věnován na podporu dětí v chudých zemích. Misijní klubko děkuje za vaše dary i za spolupráci při tvoření.
 • Dnes od 14 hod je velikonoční zpověď v Uherském Brodě.
 • Společné udílení svátosti nemocných v kostele bude v pondělí. Mše svatá začíná už v 17.30 hod. Lísteček se jménem, rokem narození a číslem domu vhoďte do připraveného košíčku vzadu v kostele.
 • Na Zelený čtvrtek a na Hod Boží Velikonoční budou akolyté roznášet nemocným svaté přijímání.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť