MISIJNÍ NEDĚLE 23. 10. 2011

Verze pro tisk

Zveme všechny, malé i velké děti Boží, aby se s námi zapojili do oslav 85. Misijní neděle.

Oslavy začnou již v sobotu 22. 10. 2011, kdy se uskuteční Misijní Most Modlitby. Přijďte večer ve 21 hodin do kostela a před svatostánkem společně předložme své prosby za lidi v misiích. Do modlitebního mostu se můžete zapojit také doma – u svíčky se pomodlete růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidí.

Svíce pro tuto aktivitu budou žehnány v pátek na dětské mši svaté – tak si je nezapomeňte vzít! 

neděli se po obou mších svatých uskuteční již tradiční Misijní koláč. (Buchty se budou vybírat na faře v sobotu 22. 10. 2011  od 13 – 14 hodin).

Při nedělní hrubé mši svaté budeme myslet na lidi v misiích. Přijďte vy, milé děti, v převlecích za lidi z jednotlivých kontinentů a zapojte se tak do oslav Misijní neděle, která přibližuje nám tolik vzdálený svět chudých.

obětním průvodu poneseme symbolický kříž proseb za misie, na ten můžete nalepit své vlastní úmysly (je umístěn v síni kostela).

AŤ SE NÁM LETOŠNÍ MISIJNÍ NEDĚLE VRYJE DO SRDCE A VYBURCUJE NÁS K TOMU, ABYCHOM MĚLI SNAHU DĚLAT SVĚT LEPŠÍM!

 

Před 85 lety vyhlásil Sv. otec Pius XI. každou předposlední říjnovou neděli za Misijní neděli, kterou od té doby na celém světě organizuje Papežské misijní dílo šíření víry. Tento celosvětový den modliteb je spojený s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším (dnes přibližně v 1100 misijních diecézích).      

Misijní neděle má svá pravidla: "Všechny peníze, které PMD sesbírají ve všech farnostech a diecézích různého ritu na celém světě, tvoří Fond solidarity pro zřízení programu všeobecné pomoci. Peníze věřících, které PMD sesbírají v diecézích, se musí všechny rychle a pravidelně odevzdávat národní kanceláři. Tyto peníze, sesbírané pro misie ad gentes na Světový den misií nebo při jakékoliv jiné příležitosti "v každé diecézi, farnosti a institutu katolického světa" se nesmí použít na jiné účely." (Stanovy PMD čl. 61, 62)

 

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 2 hosté.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť