Ohlášky 14.10.2012 - 28. neděle v mezidobí

Verze pro tisk
  • Už jsou hotové DVD z biřmování, Johana Bartoňová je bude prodávat po ranní i hrubé mši svaté před kostelem. Cena jednoho DVD je 150,- Kč. Je možné si je po domluvě vyzvednout i u ní doma.
  • Oslavy Misijní neděle začnou již v sobotu 20. 10. 2012, kdy se uskuteční Misijní Most Modlitby. Přijďte večer ve 21 hodin do kostela a před svatostánkem společně předložme své prosby za lidi v misiích. Do modlitebního mostu se můžete zapojit také doma – u svíčky se pomodlete růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidí. Svíce pro tuto aktivitu budou žehnány v pátek na dětské mši svaté – tak si je nezapomeňte vzít.
  • V neděli se po obou mších svatých uskuteční již tradiční Misijní koláč. (buchty se budou vybírat na faře v sobotu 20. 10. 2012 od 15 do 16 hodin).
  • Při nedělní hrubé mši svaté budeme myslet na lidi v misiích. Přijďte vy, milé děti, v převlecích za lidi z jednotlivých kontinentů a zapojte se tak do oslav Misijní neděle, která přibližuje nám tolik vzdálený svět chudých. V obětním průvodu poneseme symbolický kříž proseb za misie, na ten můžete nalepit své vlastní úmysly (je umístěn v síni kostela).
  • Celý týden se budeme přede mší svatou modlit růženec světla za misie (1.desátek – zelený za Afriku, 2.desátek – červený za Ameriku, 3.desátek – bílý za Evropu, 4.desátek – modrý za Austrálii a Oceánii a 5.desátek – žlutý za Asii).

 

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 2 hosté.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť