Ohlášky 17.4.2011 - KVĚTNÁ NEDĚLE

Verze pro tisk
 • Minulý týden se při prodeji velikonočních pohlednic a přání na pomoc dětem v misiích utržilo 4.424,- Kč.
 • Dnes od 14 hod. je velikonoční zpověď v Uherském Brodě.
 • Dnes naposledy můžete v sakristii zapsat své nemocné. Navštěvovat je budu zítra od 9.00 hod.
 • Společné udílení svátosti nemocných v kostele bude zítra v pondělí. Mše svatá začíná už v 17.30 hod. Lísteček se jménem, rokem narození a číslem domu vhoďte do připraveného košíčku vzadu v kostele.
 • Na Zelený čtvrtek a také na Hod Boží Velikonoční budou akolyté roznášet nemocným svaté přijímání.
 • Dnes se odevzdávají krabičky s postní almužnou. Tak jak jsou je můžete hodit do označeného koše, který je vzadu v kostele.
 • Na Velikonoční vigilii se všichni shromáždíme venku u ohně, kostel zůstane zhasnutý a prázdný. Nezapomeňte si vzít svíčku.
 • Zítra bude na faře v 19.30 hod. mimořádné setkání pastorační a ekonomické rady.
 • Ve středu v 9.00 hod. bude v kostele i kolem kostela velikonoční úklid. Přijďte, prosím, v hojném počtu a vezměte si nějaké nářadí.
 • Už dnes můžete během provozní doby farní knihovny nahlédnout do křestních matrik a zjistit si tak, kdy jste byli pokřtěni.
 • V rámci celoročních oslav 750. výročí od první písemné zmínky o Nivnici se dnes od 8.30 v Besedě uskuteční velikonoční výstava z výrobků hlavně našich spoluobčanů. Výstava bude zakončena v 17.00 hod. operetkou, kterou zahraje divadelní soubor ze Strání.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 4 hosté.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť