Ohlášky - 24. 5. 2015 - Slavnost Seslání Ducha svatého

Verze pro tisk

 

  • Otec Petr by chtěl poděkovat za přípravu slavnosti 1. sv. přijímání (rodičům, příbuzným i ostatním farníkům). Choďte, prosím, s dětmi tento týden častěji na mši svatou a ke svatému přijímání. Pokud je to možné, přijďte v kroji také na pouť ke Trojici a potom o týden později na slavnost Těla a Krve Páně do eucharistického průvodu.
  • Zveme všechny na pouť ke Trojici, která se uskuteční příští neděli 31. května. Od kostela se bude vycházet průvodem ve 14.30 hodin, mše svatá začne v 15 hodin. Po mši svaté bude čas na posezení při dechovce. Nebude chybět občerstvení (pivo, kofola, klobása, cukrovinky aj.)                                      
  • Na děkanátní pouť na Velehrad se odjíždí tuto sobotu 30. května ve 14.00 od kostela. Možnost zúčastnit se cyklopouti viz. nástěnka.
  • Matěj s Bonifácem zvou všechny na putovní májovou pobožnost ve středu 27. 5. 2015 v 17.00 hod. Celý život se učíme a snažíme putovat za Ježíšem a velikou pomocnicí je nám na této cestě Panna Maria. Proto, již tradičně, k ní budeme putovat s kyticí proseb a díků, které můžete vepisovat a vlepovat na kytičky k Mariinu obrazu v síni. Sraz bude tentokrát u charitního domu, abychom mohli spojit prosby za celou farnost i s prosbami těch, kteří sami po svých nemohou. Poputujeme pak do kaple na Hůrce, kde bude kratičká pobožnost, pravděpodobně o půl šesté.
  • Přišlo nové číslo časopisu Nezbeda a Milujte se.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť