Ohlášky - 2.4.2017 - 5. neděle postní

Verze pro tisk
  • Biřmovanci mají tento týden společné setkání v sobotu v 18 hodin v kostele na křížové cestě. Bude to netradiční hudební klipová křížová cesta, všichni jste srdečně zváni.
  • Na Květnou neděli se po obou mších svatých uskuteční již tradiční Misijní jarmark. Pokud chcete nabídnout své výrobky k prodeji, dodejte je do soboty 8. 4. na faru. Děkujeme.
  • Tuto sobotu před Květnou nedělí je od 9 hod. společná velikonoční zpověď. Využijte této příležitosti v hojném počtu. Ve Svatém týdnu budu zpovídat už jen v pondělí hodinu přede mší svatou.
  • Do příští neděle můžete v sakristii zapisovat nemocné. Budu je navštěvovat v pondělí Svatého týdne od 9 hod.
  • Společné udílení svátosti nemocných v kostele bude také v pondělí Svatého týdne v 17.30 při mši svaté.
  • Na Květnou neděli si pro vás naši sboristé připravili hudební pásmo „Popelka nazaretská“. Začátek je v 17 hodin v kostele. Všichni jste srdečně zváni.
  • Na Květnou neděli si přineste do kostela ratolesti na posvěcení a také postní krabičky, kde jste dávali své ušetřené peníze. Pokud jste krabičku neměli, můžete dát peníze do označené pokladničky vzadu na sloupu.
  • Fotky z druhého turnusu pouti do Fatimy, můžete průběžně sledovat na instagramu. Adresa je https://www.instagram.com/farnost.nivnice/

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 4 hosté.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť