Ohlášky 4.5.2014 - 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Verze pro tisk
  •  Přihlášky na přífarní tábor jsou k rozebrání v kostele na stolku. Odevzdávat je můžete na faru do 15. května.
  • Biřmovanci mají v pátek v 19.30 hod. společné setkání na faře.
  • Ohlášky před sňatkem: Lucie Jouklová, Komenského 135 Nivnice a Michal Létal, Nivnice uzavřou v sobotu 10. května 2014 v 11 hod. v našem kostele církevní manželství.
  • V neděli 25. května se koná 1. pouť matic v bazilice Navštívení    P. Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Program pouti bude na nástěnce i na internetu. Zatím pouze zjišťujeme předběžný zájem. Odjezd by byl asi kolem 7 hodiny, cena 200-250 Kč. Návrat kolem 17 hodiny. Kdo by měl zájem, ať se zapíše na seznam na stolečku.
  • Farní pouť bude letos na Vysočinu v termínu od 7. do 9. srpna.
  • Pastorační aktivita našeho děkanátu: „Rodina se modlí za rodiny“
  • Přišlo nové číslo časopisu „Milujte se“.
  • Petice ohledně setrvání bratří dominikánů v Uherském Brodě je k podepsání vzadu na stolku.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť