Postní zamyšlení - Boží hod velikonoční

Verze pro tisk

Boží hod velikonoční

5. dubna 2015

Vigilie: Mk 16,1-8

Mše ve dne: Jan 20,1-9

Hledáte Ježíše Nazaretského, ukřižovaného. Byl vzkříšen, není tady.

(Mk 16,2)

Oznámení ženám, které se vydávají k Ježíšově mrtvole, je oznámením všem, kdo jej kdykoliv budou hledat v hrobě. Není tam! Jeho zmrtvýchvstání uniká našim lidským zkušenostem, nedokážeme si je představit. Ale naše víra se opírá o svědectví těch, kteří se s ním setkali. Je tedy událostí našich dějin, která se stala v konkrétním čase a na konkrétním místě, i když právě tyto dějiny překračuje. Následující období budeme slyšet mnoho svědectví mužů i žen, kteří se se Vzkříšeným setkali, a jako by bylo očekáváno, že k tomu přidáme i naše osobní svědectví.

Jedině vzkříšený Pán je klíčem k pochopení knih Starého i Nového zákona.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 1 host.

Farnost Nivnice @ Podcast

Pravidelné zvukové přenosy bohoslužeb a farních akcí
z kostela Sv. Andělů strážných.

pečeť